Sınıf: CustomStateEvent

Marka

CustomStateEvent

yeni CustomStateEvent(state)

Parametre

state

Nesne

Değer boş olamaz.

Özellik

state

sabit

non-null Object

Gönderilen medya durumu.