ไฟล์ GCKMediaMetadata.h

การอ้างอิงไฟล์ GCKMediaMetadata.h

GCKMediaMetadataType enum เพิ่มเติม...

ชั้นเรียน

class  GCKMediaMetadata
 คอนเทนเนอร์สำหรับข้อมูลเมตาของสื่อ เพิ่มเติม...
 

ตัวเลข

enum  GCKMediaMetadataType {
  GCKMediaMetadataTypeGeneric = 0, GCKMediaMetadataTypeMovie = 1, GCKMediaMetadataTypeTVShow = 2, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack = 3,
  GCKMediaMetadataTypePhoto = 4, GCKMediaMetadataTypeAudioBookChapter = 5, GCKMediaMetadataTypeUser = 100
}
 Enum ที่กำหนดประเภทข้อมูลเมตาของสื่อ เพิ่มเติม...
 

คำอธิบายโดยละเอียด

GCKMediaMetadataType enum

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

Enum ที่กำหนดประเภทข้อมูลเมตาของสื่อ

ตัวแจกแจง
GCKMediaMetadataTypeGeneric

ประเภทสื่อที่นำเสนอเนื้อหาสื่อทั่วไป

GCKMediaMetadataType Movie

ประเภทสื่อที่แสดงถึงภาพยนตร์

GCKMediaMetadataTypeTVShow

ประเภทสื่อที่แสดงถึงรายการทีวี

GCKMediaMetadataTypeMusicTrack

ประเภทสื่อที่แสดงถึงแทร็กเพลง

รูปภาพ GCKMediaMetadataType

ประเภทสื่อที่แสดงถึงรูปภาพ

GCKMediaMetadataTypeAudioBookChapter

ประเภทสื่อที่แสดงถึงหนังสือเสียง

ผู้ใช้ GCKMediaMetadataType

ค่าประเภทสื่อที่เล็กที่สุดที่สามารถกำหนดให้กับประเภทสื่อที่แอปพลิเคชันกำหนด