ไฟล์ GCKMediaInformation.h

ข้อมูลอ้างอิงไฟล์ GCKMediaInformation.h

GCKMediaStreamType enum เพิ่มเติม...

ชั้นเรียน

class  GCKMediaInformation
 คลาสที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการสื่อ เพิ่มเติม...
 
class  GCKMediaInformationBuilder
 ออบเจ็กต์เครื่องมือสร้างสําหรับสร้างอินสแตนซ์ GCKMediaInformation ใหม่หรือที่ดึงมา เพิ่มเติม...
 

ตัวเลข

enum  GCKMediaStreamType { GCKMediaStreamTypeNone = 0, GCKMediaStreamTypeBuffered = 1, GCKMediaStreamTypeLive = 2, GCKMediaStreamTypeUnknown = 99 }
 Enum ที่กำหนดประเภทสตรีมสื่อ เพิ่มเติม...
 

คำอธิบายโดยละเอียด

GCKMediaStreamType enum

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

Enum ที่กำหนดประเภทสตรีมสื่อ

ตัวแจกแจง
GCKMediaStreamTypeNone

ประเภทสตรีมเป็น "ไม่มี"

GCKMediaStreamTypeBuffered แล้ว

ประเภทสตรีมที่บัฟเฟอร์

GCKMediaStreamTypeLive

ประเภทสตรีมแบบสด

GCKMediaStreamTypeUnknown

ประเภทสตรีมที่ไม่รู้จัก