ไฟล์ GCKHLSSegmentFormat.h

ข้อมูลอ้างอิงไฟล์ GCKHLSSegmentFormat.h

GCKHLSSegmentFormat enum เพิ่มเติม...

ชั้นเรียน

class  GCKHLSSegment
 ชั้นเรียนที่มีผู้ช่วยแปลงค่าระหว่าง GCKHLSSegmentFormat กับ NSString เพิ่มเติม...
 

ตัวเลข

enum  GCKHLSSegmentFormat {
  GCKHLSSegmentFormatUndefined = 0, GCKHLSSegmentFormatAAC = 1, GCKHLSSegmentFormatAC3 = 2, GCKHLSSegmentFormatMP3 = 3,
  GCKHLSSegmentFormatTS = 4, GCKHLSSegmentFormatTS_AAC = 5, GCKHLSSegmentFormatE_AC3 = 6, GCKHLSSegmentFormatFMP4 = 7
}
 ประเภทกลุ่ม HLS เพิ่มเติม...
 

คำอธิบายโดยละเอียด

GCKHLSSegmentFormat enum

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

ประเภทกลุ่ม HLS

ตัวแจกแจง
ไม่ได้กำหนด GCKHLSSegmentFormat

ไม่ระบุ

ใช้เมื่อโปรโตคอลสตรีมมิงไม่ใช่ HLS

GCKHLSSegmentFormatAAC

AAC ประเภทกลุ่ม HLS

GCKHLSSegmentFormatAC3

กลุ่ม HLS ประเภท AC3

GCKHLSSegmentFormat MP3

ประเภทกลุ่ม HLS MP3

รูปแบบกลุ่มของ GCKHLSSegmentFormatTS

TS ประเภทกลุ่ม HLS

GCKHLSSegmentFormatTS_AAC

TS AAC ประเภทกลุ่ม HLS

GCKHLSSegmentFormatE_AC3

ประเภทกลุ่ม HLS E AC3

GCKHLSSegmentFormatFMP4

ประเภทกลุ่ม HLS คือ FMP4