<GMTSRequestOptionsSupport> Dokumentacja protokołu

<GMTSRequestOptionsSupport> Dokumentacja protokołu

Opis

Rozszerzenie na potrzeby obsługi opcji zestawu żądań.

Funkcje publiczne

(null __kindof
GMTSRequestOptions *)
requestOptions
 Bieżące opcje żądania.
(typ instancji)updatedRequestByApplyingOptions:
 Wygeneruj nową prośbę z zastosowaniem bieżących opcji.

Dokumentacja funkcji dla członków

Bieżące opcje żądania.

Jeśli zasada nie została ustawiona, może mieć wartość nil.

– (instancetype) updatedRequestByApplyingOptions: (null __kindof GMTSRequestOptions*) requestOptions

Wygeneruj nową prośbę z zastosowaniem bieżących opcji.

Parametry:
Opcje OpcjeOpcje żądania, z którymi chcesz zastosować regułę.