Odniesienie do klasy GMTSRequestOptions

Odniesienie do klasy GMTSRequestOptions

Opis

Obiekt do definiowania opcji żądań.

To jest klasa abstrakcyjna. Ten obiekt może być częścią żądania GMTSRequest, by określić dodatkowe warunki żądania.

Odziedziczone przez GMTCTripModelOptions.