Odwołanie do klasy GMTSRequestOptions

Odwołanie do klasy GMTSRequestOptions

Opis

Obiekt definiujący opcje żądania.

To jest abstrakcyjna klasa. Ten obiekt może być częścią GMTSRequest, by określić dodatkowe parametry żądania.

Odziedziczone przez funkcję GMTCTripModelOptions.