Odwołanie do klasy GMTSRequest

Odwołanie do klasy GMTSRequest

Opis

Obiekt żądania, który jest abstrakcyjną klasą.

Odziedziczone przez GMTCTripRequest.

Funkcje publiczne

(typ instancji)initWithRequestHeader:
 Inicjowanie obiektu.

Właściwości

GMTSRequestHeaderrequestHeader
 Nagłówek żądania określający dodatkowe warunki żądania.

Dokumentacja funkcji dla członków

– (instancja) initWithRequestHeader: (brak wartości GMTSRequestHeader*) requestHeader

Inicjowanie obiektu.

Parametry:
requestHeaderObiekt nagłówka żądania do powiązania z bieżącym żądaniem.

Dokumentacja usługi

– (GMTSRequestHeader*) requestHeader [read, copy]

Nagłówek żądania określający dodatkowe warunki żądania.

Zaimplementowane w funkcji GMTCMutableTripRequest.