Odniesienie do klasy GMTSRequestHeader

Dokumentacja klasy GMTSRequestHeader

Przegląd

Obiekt nagłówka żądania zawiera typowe pola żądania.

Dziedziczy GMTCImmutableData.

Statyczne publiczne funkcje członkowskie

(typ instancji)+ defaultHeader
 Generuje i zwraca domyślny obiekt nagłówka.

Dokumentacja funkcji członka

+ (typ instancji) defaultHeader

Generuje i zwraca domyślny obiekt nagłówka.