<GMTCMapViewSessionSession Delegat> Odwołanie do protokołu

Odwołanie do protokołu <GMTCMapViewSessionSession Delegat

Publiczne funkcje członków

(void) mapViewSession:didUpdateState:
 Wywołanie zwrotne jest aktywowane po zaktualizowaniu stanu sesji.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (void): mapViewSession: (id< GMTCMapViewSession >) sesja
DidUpdateState: (GMTCMapViewSessionState) state
[optional]

Wywołanie zwrotne jest aktywowane po zaktualizowaniu stanu sesji.