GMTCMapViewStateState

GMTCMapViewSessionState

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMTCMapViewSessionState { GMTCMapViewSessionStateInactive, GMTCMapViewSessionStateActive }
 Opisuje stan aktywności sesji widoku mapy. Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

Opisuje stan aktywności sesji widoku mapy.

Enumerator:
GMTCMapViewSessionStateNieaktywny

Sesja widoku mapy nie została jeszcze dodana do widoku mapy.

GMTCMapViewSessionStateActive

Sesja widoku mapy zostanie dodana do widoku mapy.