google.maps

przestrzeń nazw google.maps

google.maps przestrzeń nazw

importLibrary
importLibrary(libraryName)
Parametry: 
  • libraryNamestring
Wczytuje bibliotekę interfejsu API JavaScript Map, rozwiązując go bezpośrednio z jego członkami (bez tempa nazw). (Wczytujące się biblioteki są też dodawane do globalnej przestrzeni nazw google.maps, chociaż używanie globalnej przestrzeni nazw nie jest ogólnie zalecane).
version Wersja interfejsu API JavaScript Map Google wczytana przez przeglądarkę. Zobacz https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions

Interfejs CoreLibrary

google.maps.CoreLibrary interfejs

ControlPosition
Typ:  typeof ControlPosition
event
Typ:  typeof event
LatLng
Typ:  typeof LatLng
LatLngAltitude
Typ:  typeof LatLngAltitude
LatLngBounds
Typ:  typeof LatLngBounds
MapsNetworkError
Typ:  typeof MapsNetworkError
MapsNetworkErrorEndpoint
MapsRequestError
Typ:  typeof MapsRequestError
MapsServerError
Typ:  typeof MapsServerError
MVCArray
Typ:  typeof MVCArray
MVCObject
Typ:  typeof MVCObject
Point
Typ:  typeof Point
Settings
Typ:  typeof Settings
Size
Typ:  typeof Size
SymbolPath
Typ:  typeof SymbolPath
UnitSystem
Typ:  typeof UnitSystem

Interfejs MapsLibrary

google.maps.MapsLibrary interfejs

BicyclingLayer
Typ:  typeof BicyclingLayer
Circle
Typ:  typeof Circle
Data
Typ:  typeof Data
FeatureType
Typ:  typeof FeatureType
GroundOverlay
Typ:  typeof GroundOverlay
ImageMapType
Typ:  typeof ImageMapType
InfoWindow
Typ:  typeof InfoWindow
KmlLayer
Typ:  typeof KmlLayer
KmlLayerStatus
Typ:  typeof KmlLayerStatus
Map
Typ:  typeof Map
MapTypeControlStyle
Typ:  typeof MapTypeControlStyle
MapTypeId
Typ:  typeof MapTypeId
MapTypeRegistry
Typ:  typeof MapTypeRegistry
MaxZoomService
Typ:  typeof MaxZoomService
MaxZoomStatus
Typ:  typeof MaxZoomStatus
OverlayView
Typ:  typeof OverlayView
Polygon
Typ:  typeof Polygon
Polyline
Typ:  typeof Polyline
Rectangle
Typ:  typeof Rectangle
RenderingType
Typ:  typeof RenderingType
StrokePosition
Typ:  typeof StrokePosition
StyledMapType
Typ:  typeof StyledMapType
TrafficLayer
Typ:  typeof TrafficLayer
TransitLayer
Typ:  typeof TransitLayer
WebGLOverlayView
Typ:  typeof WebGLOverlayView

Interfejs PlacesLibrary

google.maps.PlacesLibrary interfejs

AddressComponent
Typ:  typeof AddressComponent
Attribution
Typ:  typeof Attribution
Autocomplete
Typ:  typeof Autocomplete
AutocompleteService
Typ:  typeof AutocompleteService
AutocompleteSessionToken
BusinessStatus
Typ:  typeof BusinessStatus
OpeningHours
Typ:  typeof OpeningHours
OpeningHoursPeriod
Typ:  typeof OpeningHoursPeriod
OpeningHoursPoint
Typ:  typeof OpeningHoursPoint
Photo
Typ:  typeof Photo
PhotoAttribution
Typ:  typeof PhotoAttribution
Place
Typ:  typeof Place
PlacesService
Typ:  typeof PlacesService
PlacesServiceStatus
Typ:  typeof PlacesServiceStatus
PlusCode
Typ:  typeof PlusCode
PriceLevel
Typ:  typeof PriceLevel
RankBy
Typ:  typeof RankBy
Review
Typ:  typeof Review
SearchBox
Typ:  typeof SearchBox

Interfejs GeocodingLibrary

google.maps.GeocodingLibrary interfejs

Geocoder
Typ:  typeof Geocoder
GeocoderLocationType
Typ:  typeof GeocoderLocationType
GeocoderStatus
Typ:  typeof GeocoderStatus

Interfejs MarkerLibrary

google.maps.MarkerLibrary interfejs

AdvancedMarkerClickEvent
AdvancedMarkerElement
Typ:  typeof AdvancedMarkerElement
Animation
Typ:  typeof Animation
CollisionBehavior
Typ:  typeof CollisionBehavior
Marker
Typ:  typeof Marker
PinElement
Typ:  typeof PinElement

Interfejs GeometryLibrary

google.maps.GeometryLibrary interfejs

encoding
Typ:  typeof encoding
poly
Typ:  typeof poly
spherical
Typ:  typeof spherical

Interfejs ElevationLibrary

google.maps.ElevationLibrary interfejs

ElevationService
Typ:  typeof ElevationService
ElevationStatus
Typ:  typeof ElevationStatus

Interfejs Street View Library

google.maps.StreetViewLibrary interfejs

InfoWindow
Typ:  typeof InfoWindow
OverlayView
Typ:  typeof OverlayView
StreetViewCoverageLayer
StreetViewPanorama
Typ:  typeof StreetViewPanorama
StreetViewPreference
Typ:  typeof StreetViewPreference
StreetViewService
Typ:  typeof StreetViewService
StreetViewSource
Typ:  typeof StreetViewSource
StreetViewStatus
Typ:  typeof StreetViewStatus

Interfejs Rysunków

google.maps.DrawingLibrary interfejs

DrawingManager
Typ:  typeof DrawingManager
OverlayType
Typ:  typeof OverlayType

Interfejs VisualizationLibrary

google.maps.VisualizationLibrary interfejs

HeatmapLayer
Typ:  typeof HeatmapLayer