google.maps

google.maps przestrzeń nazw

google.maps przestrzeń nazw

version Wersja interfejsu Google Maps JavaScript API wczytana przez przeglądarkę. Więcej informacji: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions
importLibrary
importLibrary(libraryName)
Parametry: 
  • libraryNamestring
Wczytuje bibliotekę interfejsu Maps JavaScript API, podejmując decyzję z wykorzystaniem bezpośrednich członków tego interfejsu API (bez przestrzeni nazw). (Po wczytaniu biblioteki też dodają się do globalnej przestrzeni nazw google.maps, chociaż używanie globalnej przestrzeni nazw nie jest ogólnie zalecane).