Migracja: moduł Map w google.load

13 października 2021 r. wyłączymy usługę, która udostępnia moduł „Mapy” w domenie google.load. Oznacza to, że jeśli po 13 października 2021 r. spróbujesz użyć modułu „Mapy” w aplikacji google.load, pojawi się błąd (moduł „mapy” nie jest obsługiwany) i żadna mapa nie zostanie wczytana. Aby uniknąć potencjalnych problemów, musisz wybrać jedną z alternatywnych opcji.

Co muszę zrobić?

Najpierw usuń tag <script>, który wczytuje ładunek google.load, a potem usuń wywołania google.load. Jeśli używasz wtyczki Google Loader do innych celów, możesz zostawić tag wczytywania <script>.

Następnie zaimplementuj nowy sposób wczytywania interfejsu Maps JavaScript API (wybierz jedną z tych opcji):

Aktualny przykład z wykorzystaniem wtyczki Google Loader

Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób komponent Loader Google jest obecnie używany do wczytywania interfejsu Maps JavaScript API (istnieją 2 bloki <script>):

Przed

<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script>
<script type='text/javascript'>
google.load("maps", "3.exp", {
    "callback": initMap,
    "key": "YOUR_KEY",
    "libraries": "places,visualization"
});
function initMap() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
}
</script>

W takim przypadku interfejs Maps JavaScript API wczytuje się w czasie wczytywania strony. Aby zaimplementować wczytywanie bezpośrednie, najpierw zastąp tag <script> wczytujący adres www.google.com/jsapi ("before") tagiem <script> pokazanym w tym przykładzie:

<script async src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places,visualization&key=YOUR_API_KEY&v=weekly&callback=initMap">
</script>

Następnie w kodzie JavaScript usuń wywołanie funkcji google.load, bo nie jest już potrzebne. Poniższy przykład pokazuje pustą funkcję initMap(), która jest wywoływana po pomyślnym wczytaniu biblioteki Map:

<script type='text/javascript'>
function initMap() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
}
</script>

Zobacz dokumentację

Dynamiczne wczytywanie z innego pliku JavaScript

Dynamiczne wczytywanie pozwala kontrolować, kiedy ma być wczytywany interfejs Maps JavaScript API. Na przykład możesz poczekać z wczytaniem interfejsu Maps JavaScript API, aż użytkownik kliknie przycisk lub wykona inne działanie. Aby zaimplementować ładowanie dynamiczne, zastąp najpierw tag <script>, który wczytuje stronę www.google.com/jsapi ("before"), kodem, aby automatycznie dodać tag <script>, jak pokazano w tym przykładzie:

var script = document.createElement('script');
script.src =
'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places,visualization&key=YOUR_API_KEY&v=weekly&callback=initMap';
script.async=true;

Następnie dołącz funkcję wywołania zwrotnego do obiektu window w ten sposób:

window.initMap = function() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
};

Na koniec dodaj do nagłówka strony tag <script> w ten sposób:

document.head.appendChild(script);

Zobacz dokumentację