Tổng quan về Thư viện tiện ích

Chọn nền tảng: Android iOS

Bạn đang tìm kiếm các tính năng nâng cao để thêm vào bản đồ của mình? SDK Maps cho Thư viện tiện ích iOS trên GitHub là một thư viện nguồn mở gồm các lớp hữu ích cho nhiều ứng dụng. Kho lưu trữ GitHub bao gồm các lớp tiện ích và một ứng dụng minh hoạ minh hoạ cách sử dụng từng lớp.

Tiện ích

Bản đồ có các điểm đánh dấu theo cụm theo kiểu mặc định

Tạo nhóm điểm đánh dấu

GMUClusterManager giúp bạn quản lý nhiều điểm đánh dấu ở các mức thu phóng khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt một số lượng lớn điểm đánh dấu trên bản đồ mà không làm cho bản đồ trở nên khó đọc. Khi người dùng xem bản đồ ở mức thu phóng cao, các điểm đánh dấu riêng lẻ sẽ hiển thị trên bản đồ. Khi người dùng thu nhỏ xuống mức thu phóng thấp hơn, các điểm đánh dấu sẽ tập hợp lại thành các cụm để giúp xem bản đồ dễ dàng hơn.

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về tính năng Phân nhóm điểm đánh dấu.

Không có hình ảnh nào cho tiện ích này.

Cây 4 cây

Quadtree là một cấu trúc dữ liệu hữu ích trong việc tìm các điểm ở gần một điểm duy nhất, bằng cách tìm kiếm bên trong khu vực xung quanh địa điểm yêu thích.

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu trên Quadtree.

Bản đồ có dữ liệu KML

KML

KML là một định dạng phổ biến để hiển thị dữ liệu địa lý, chẳng hạn như điểm, đường kẻ và đa giác. GMUKMLParser cho phép bạn phân tích cú pháp và hiển thị dữ liệu địa lý ở định dạng KML.

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về định dạng KML.

Bản đồ có lớp GeoJSON

Nhập GeoJSON vào bản đồ của bạn

Bạn có thể lưu trữ các tính năng ở định dạng GeoJSON và sử dụng tiện ích này để hiển thị chúng dưới dạng một lớp trên bản đồ. Hiển thị dữ liệu địa lý ở định dạng GeoJSON bằng cách sử dụng GMUGeoJSONParser kết hợp với GMUGeometryRenderer.

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về GeoJSON.

Một bản đồ có bản đồ nhiệt cho thấy vị trí của đồn cảnh sát

Bản đồ nhiệt

Bản đồ nhiệt giúp người xem dễ dàng hiểu sự phân bố và cường độ tương đối của các điểm dữ liệu trên bản đồ. Thay vì đặt một điểm đánh dấu ở từng vị trí, bản đồ nhiệt sử dụng màu sắc và hình dạng để thể hiện sự phân phối dữ liệu.

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về Bản đồ nhiệt.

Bản đồ có các điểm đánh dấu tuỳ chỉnh hiển thị hình ảnh

Điểm đánh dấu tuỳ chỉnh

Sử dụng đối tượng uỷ quyền GMUClusterRendererDelegate trên GMUDefaultClusterRenderer để tuỳ chỉnh các thuộc tính của điểm đánh dấu trước và sau khi điểm đánh dấu đó được thêm vào bản đồ.

Một bản đồ cho thấy sự chênh lệch giữa các toạ độ

Tiện ích hình học

Một tập hợp các hàm tiện ích hình học hình cầu Swift của mô-đun GMSGeometryUtils của SDK Maps dành cho iOS. Sử dụng các tiện ích này để thực hiện nhiều loại toán tử hình học, bao gồm:

  • Xác định khoảng cách đường tròn lớn giữa các toạ độ
  • Xác định xem toạ độ có nằm trong đa giác hay không
  • Xác định xem một toạ độ có nằm trên hay gần đường đi trong dung sai cho trước không
  • Xác định diện tích đa giác này
  • nhiều người khác