ชั้นเรียน: UiManager

วิธีการ

setSecondaryImage

setSecondaryImage(position, url)

ตั้งค่ารูปภาพรอง

พารามิเตอร์

position

cast.framework.ui.SecondaryImagePosition

ตำแหน่งที่ควรแสดงผล UI รอง

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

url

สตริง

URL ที่โฮสต์ภาพรองไว้