คลาส: ApplicationData

ผู้ผลิต

ApplicationData

ใหม่ ApplicationData(name, iconUrl, groupName, isRemoteControl, isActiveGroupPlayback)

พารามิเตอร์

ชื่อ

สตริง

iconUrl

สตริง

groupName

ไม่บังคับ

สตริง

isRemoteControl

ไม่บังคับ

boolean

isActiveGroupPlayback

ไม่บังคับ

boolean

พร็อพเพอร์ตี้

groupName

สตริง

ชื่อกลุ่มเสียงสำหรับแอปที่เรียกใช้อยู่

iconUrl

สตริง

URL ไอคอนของแอปพลิเคชัน

isRemoteControl

boolean

แอปพลิเคชันกำลังเรียกใช้เป็นรีโมตคอนโทรลไปยังตัวรับการเล่นอื่นหรือไม่

ชื่อ

สตริง

ชื่อแอปพลิเคชัน