ชั้นเรียน: ผู้ส่ง

ผู้ผลิต

ผู้ส่ง

Sender() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

id

สตริง

รหัสผู้ส่ง

largeMessageSupported

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

true ระบุว่าผู้ส่งรองรับข้อความขนาดใหญ่ (>64 KB)

userAgent

สตริง

ผู้ส่ง userAgent