ชั้นเรียน: ผู้ส่ง

ผู้ผลิต

ผู้ส่ง

Sender() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

รหัส

สตริง

รหัสผู้ส่ง

bigMessage รองรับ

(บูลีนหรือไม่กําหนด)

true บ่งบอกว่าผู้ส่งรองรับข้อความขนาดใหญ่ (>64 KB)

User Agent

สตริง

ผู้ส่ง userAgent