อินเทอร์เฟซ: TrackChoice

พร็อพเพอร์ตี้

แบนด์วิดท์

ตัวเลข

แบนด์วิดท์ของแทร็กที่เลือก (ค่าว่างเมื่อ "type" เป็น "text")

fromAdaptation

boolean

ระยะเวลาสูงสุดของกลุ่มของงานนำเสนอเป็นวินาที หรือ NaN ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะเมื่อใช้ Shaka เท่านั้น "true" หากอัลกอริทึม ABR ของโปรแกรมเล่นเป็นผู้เลือกแทร็กนี้เพื่อการปรับ หรือ "false" หากแอปพลิเคชันเป็นผู้เลือก

การประทับเวลา

ตัวเลข

การประทับเวลาที่กรอกสถานะไว้เป็นวินาทีตั้งแต่ปี 1970 (เช่น Date.now() / 1000)

ประเภท

สตริง

ประเภทของแทร็กที่เลือก ("variant" หรือ "text") "รูปแบบ" อธิบายการผสมผสานระหว่างสตรีมเสียงและวิดีโอซึ่งอาจเล่นด้วยกันได้ มีตัวแปรที่เป็นวิดีโอ/เสียงอย่างเดียวได้