คลาส: VASTAdsRequest

ผู้ผลิต

คําขอ VAST

VASTAdsRequest() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

การตอบกลับโฆษณา

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ระบุเอกสาร VAST ที่จะใช้เป็นการตอบกลับโฆษณาแทนที่จะส่งคําขอผ่าน URL แท็กโฆษณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อบกพร่องและสถานการณ์อื่นๆ ที่มีการตอบสนองด้วย VAST อยู่แล้ว

URL แท็กโฆษณา

(สตริงหรือไม่ระบุ)

URL ไฟล์ VAST