คลาส: UserActionState

ผู้ผลิต

UserActionState

ใหม่ UserActionState(userAction)

พารามิเตอร์

userAction

cast.framework.messages.UserAction

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

customData

(ออบเจ็กต์ที่ไม่เป็นค่าว่างหรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลเฉพาะแอปที่ไม่บังคับ

userAction

non-null cast.framework.messages.UserAction

การดำเนินการของผู้ใช้