คลาส: UserActionRequestData

ผู้ผลิต

UserActionRequestData

new UserActionRequestData()

พร็อพเพอร์ตี้

ล้าง

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

ระบุคำขอให้ล้างการดำเนินการของผู้ใช้ (เช่น การเลิกทำ "ชอบ")

userAction

non-null cast.framework.messages.UserAction

การดำเนินการของผู้ใช้ที่แอปพลิเคชันจะจัดการ

userActionContext

(cast.framework.messages.UserActionContext ที่ไม่มีค่า null หรือไม่ระบุ)

ข้อมูลบริบทที่ไม่บังคับสำหรับการดำเนินการของผู้ใช้