คลาส: TvShowMediaMetadata

ผู้ผลิต

TvShowMediaMetadata

ใหม่ TvShowMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

contentRating

การจัดประเภทเนื้อหา

ตอน

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขตอนของรายการทีวีในรูปแบบจำนวนเต็ม

episodeNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขตอนของรายการทีวีในรูปแบบจำนวนเต็ม

เลิกใช้
ใช้ตอนแทน

episodeTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อตอนของรายการทีวี

เลิกใช้
ใช้ชื่อแทน

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพเนื้อหาสำหรับตอนของรายการทีวี เช่น ภาพหน้าปกหรือภาพขนาดย่อของสื่อที่กำลังเล่นอยู่

originalAirdate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่ที่ตอนออกอากาศครั้งแรกในรูปแบบ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น 2014-02-10

releaseYear

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ปีจำนวนเต็มเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหา

เลิกใช้
ใช้ OriginalsAirdate แทน

season

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ซีซันของรายการทีวีในรูปแบบจำนวนเต็ม

seasonNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ซีซันของรายการทีวีในรูปแบบจำนวนเต็ม

เลิกใช้
ใช้ซีซันแทน

seriesTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อซีรีส์

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อตอนของรายการทีวี