คลาส: TracksInfo

ผู้ผลิต

TracksInfo

ใหม่ trackInfo()

พร็อพเพอร์ตี้

activeTrackIds

(อาร์เรย์ของตัวเลขที่ไม่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ระบุ)

รหัสแทร็กที่ควรใช้งานอยู่

language

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ภาษาสำหรับแทร็กที่ควรใช้ ช่องภาษาจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า activeTrackIds หากระบุทั้ง 2 รายการ

textTrackStyle

(cast.framework.messages.TextTrackStyle ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปแบบแทร็กข้อความ

แทร็ก

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Track ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลแทร็ก