คลาส: SeekableRange

ผู้ผลิต

SeekableRange

SeekableRange(เริ่มต้น, สิ้นสุด)

พารามิเตอร์

เริ่มต้น

ไม่บังคับ

ตัวเลข

สิ้นสุด

ไม่บังคับ

ตัวเลข

พร็อพเพอร์ตี้

สิ้นสุด

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

จุดสิ้นสุดของช่วงที่ค้นหาได้ในหน่วยวินาที

เริ่มต้น

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

จุดเริ่มต้นของช่วงที่ค้นหาได้ในหน่วยวินาที