คลาส: QueueIds

ผู้ผลิต

QueueIds

ใหม่ QueueIds()

พร็อพเพอร์ตี้

itemIds

(อาร์เรย์ของตัวเลขที่ไม่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ระบุ)

รายการรหัสรายการคิว

requestId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสคำขอที่เกี่ยวข้อง

sequenceNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวล่าสุด ใช้เพื่อประสานงานการซิงค์สถานะระหว่างผู้ส่งและผู้รับรายต่างๆ

ประเภท

non-null cast.framework.messages.MessageType