คลาส: MusicTrackMediaMetadata

ผู้ผลิต

MusicTrackMediaMetadata

ใหม่ MusicTrackMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

albumArtist

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อศิลปินในอัลบั้ม

albumName

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่ออัลบั้ม

ศิลปิน

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อศิลปินของแทร็ก

artistName

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อศิลปินของแทร็ก

เลิกใช้
ใช้คำว่าศิลปินแทน

นักประพันธ์

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อผู้แต่งแทร็ก

contentRating

การจัดประเภทเนื้อหา

discNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขดิสก์ในรูปจำนวนเต็ม

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพเนื้อหา เช่น ภาพหน้าปกหรือภาพขนาดย่อของสื่อที่กำลังเล่นอยู่

releaseDate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่เปิดตัวแทร็กในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2014-02-10

releaseYear

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ปีที่เผยแพร่อัลบั้ม (เป็นจำนวนเต็ม)

เลิกใช้
ใช้ ReleaseDate แทน

secondaryImage

(cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพรอง เช่น โลโก้สถานีสำหรับสื่อที่เล่นอยู่ในขณะนั้น

songName

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อแทร็ก

เลิกใช้
ใช้ชื่อแทน

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อแทร็ก

trackNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขแทร็กในอัลบั้มในรูปแบบจำนวนเต็ม