คลาส: EditAudioTracksRequestData

ผู้ผลิต

EditAudioTracksRequestData

ใหม่ EditAudioTracksRequestData()

ขยาย
cast.framework.messages.RequestData

พร็อพเพอร์ตี้

customData

(ออบเจ็กต์ที่ไม่เป็นค่าว่างหรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับคำขอนี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งและผู้รับขยายโปรโตคอลสื่อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เนมสเปซใหม่ที่มีข้อความที่กำหนดเอง

รับค่ามาจาก
cast.framework.messages.RequestData#customData

isSuggestedLanguage

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

ระบุว่าภาษาที่ระบุไม่ใช่คำขอที่ชัดแจ้งของผู้ใช้ แต่อนุมานจากภาษาที่ใช้ในการค้นหาด้วยเสียง ซึ่งจะช่วยให้แอปฝั่งผู้รับใช้ค่ากำหนดที่ผู้ใช้บันทึกไว้แทนภาษาพูดได้

language

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ภาษาสำหรับแทร็กที่ควรใช้ ช่องภาษาจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า ActiveTrackIds หากระบุทั้งคู่

mediaSessionId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสเซสชันสื่อที่ใช้กับคำขอ

รับค่ามาจาก
cast.framework.messages.RequestData#mediaSessionId

requestId

ตัวเลข

รหัสของคำขอ ซึ่งใช้เพื่อเชื่อมโยงคำขอ/การตอบกลับ

รับค่ามาจาก
cast.framework.messages.RequestData#requestId

sequenceNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ตัวเลขสำหรับซิงค์คำสั่งคิวทั้งหมด หากระบุสำหรับคำสั่งคิว SDK จะยืนยันว่าหมายเลขลำดับล่าสุดของคิวตรงกับคำขอ มีการระบุลำดับของตัวเลขปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงคิวขาออก

รับค่ามาจาก
cast.framework.messages.RequestData#sequenceNumber