คลาส: AudiobookContainerMetadata

ผู้ผลิต

AudiobookContainerMetadata

ใหม่ AudiobookContainerMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

ผู้เขียน

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของสตริงหรือไม่ได้ระบุ)

ผู้แต่งหนังสือ

ผู้บรรยาย

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของสตริงหรือไม่ได้ระบุ)

ผู้บรรยายหนังสือเสียง

ผู้เผยแพร่โฆษณา

(สตริงหรือไม่ระบุ)

สำนักพิมพ์

releaseDate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่วางจำหน่ายหนังสือในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2014-02-10