คลาส: MediaPauseEvent

ผู้ผลิต

MediaPauseEvent

ใหม่ MediaPauseEvent(currentMediaTime, สิ้นสุด)

พารามิเตอร์

currentMediaTime

ไม่บังคับ

ตัวเลข

สิ้นสุดแล้ว

ไม่บังคับ

boolean

พร็อพเพอร์ตี้

สิ้นสุดแล้ว

boolean

ระบุว่าสื่อสิ้นสุดลงหรือไม่ (หมายความว่าการหยุดชั่วคราวเริ่มทำงานเนื่องจากสตรีมถึงจุดสิ้นสุดแล้ว)