คลาส: MediaInformationChangedEvent

ผู้ผลิต

MediaInformationChangedEvent

new MediaInformationChangedEvent(media)

พารามิเตอร์

สื่อ

ไม่บังคับ

cast.framework.messages.MediaInformation

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง