ชั้นเรียน: MediaFinishedEvent

ผู้ผลิต

MediaFinishedEvent

ใหม่ MediaFinishedEvent(currentMediaTime, Endreason)

พารามิเตอร์

currentMediaTime

ไม่บังคับ

ตัวเลข

endedReason

ไม่บังคับ

cast.framework.events.EndedReason

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

currentMediaTime

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

เวลาที่สื่อเล่นจบ (เป็นวินาที) สำหรับรายการในคิว ค่านี้จะแสดงเวลาในรายการคิวที่กำลังเล่นอยู่ (โดย 0 หมายความว่ารายการคิวเพิ่งเริ่มขึ้น)

endedReason

ค่าคงที่

(cast.framework.events.EndedReason หรือไม่ได้กำหนด)

เหตุผลที่สื่อเล่นจบ