คลาส: MediaElementEvent

ผู้ผลิต

MediaElementEvent

ใหม่ MediaElementEvent(type, currentMediaTime)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

currentMediaTime

ไม่บังคับ

ตัวเลข

พร็อพเพอร์ตี้

currentMediaTime

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

เวลาในคลิปที่กำลังเล่นอยู่เมื่อเหตุการณ์เริ่มทำงาน (เป็นวินาที) ซึ่งจะเป็นวันที่ undefined หากยังไม่ได้เริ่มเล่น