ชั้นเรียน: กิจกรรม

ผู้ผลิต

เหตุการณ์

Event(type) ใหม่

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ประเภทเหตุการณ์

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

ประเภท

ค่าคงที่

non-null cast.framework.events.EventType

ประเภทของเหตุการณ์