คลาส: BufferingEvent

ผู้ผลิต

BufferingEvent

เหตุการณ์ Buffering(isBuffering) ใหม่

พารามิเตอร์

isBuffering

boolean

พร็อพเพอร์ตี้

isBuffering

ค่าคงที่

boolean

เป็นจริงหากโปรแกรมเล่นกำลังเข้าสู่สถานะบัฟเฟอร์