คลาส: CreativeInformation

ผู้ผลิต

ข้อมูลโฆษณา

ข้อมูลครีเอทีฟโฆษณาใหม่()

พร็อพเพอร์ตี้

รหัสโฆษณา

(สตริงหรือไม่ได้ระบุ)

ใช้เพื่อระบุตัวระบุที่ไม่ซ้ําของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาสําหรับโฆษณา

รหัสโฆษณา

(สตริงหรือไม่ได้ระบุ)

สตริงที่ใช้ในการระบุเซิร์ฟเวอร์โฆษณาที่ให้ครีเอทีฟโฆษณา

รหัสโฆษณาสากล

(อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ที่ไม่มีข้อมูลซึ่งไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้ระบุ)

ใช้สําหรับใส่ตัวระบุครีเอทีฟโฆษณาที่ไม่ซ้ํากันซึ่งดูแลรักษาทั่วทั้งระบบ ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามครีเอทีฟโฆษณา