คลาส: BreakSeekData

ผู้ผลิต

BreakSeekData

ใหม่ BreakSeekData(seekFrom, findTo, break)

พารามิเตอร์

seekFrom

ตัวเลข

seekTo

ตัวเลข

ทำให้แตก

อาร์เรย์ของ cast.framework.messages.Break ที่ไม่ใช่ null

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

ทำให้แตก

อาร์เรย์ที่ไม่เป็นค่าว่างของ cast.framework.messages.Break

รายการช่วงพัก

seekFrom

ตัวเลข

เวลาเล่นปัจจุบัน

seekTo

ตัวเลข

เวลาที่ต้องการค้นหา