คลาส: BreakClipLoadInterceptorContext

ผู้ผลิต

BreakClipLoadInterceptorContext

ใหม่ BreakClipLoadInterceptorContext(brk)

พารามิเตอร์

เบรก

cast.framework.messages.Break

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

break

cast.framework.messages.Break ที่ไม่ใช่ null

ช่วงพักของคอนเทนเนอร์สำหรับคลิปพัก