คลาส: NetworkResponseInfo

ผู้ผลิต

NetworkResponseInfo

ใหม่ NetworkResponseInfo()

พร็อพเพอร์ตี้

headers

ออบเจ็กต์ที่เป็นค่าว่างได้

ออบเจ็กต์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่ส่งในส่วนหัวของการตอบกลับ