Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chương trình sử dụng sớm tính năng Nạp tiền điện thoại

Tính năng Nạp tiền điện thoại trên Tìm kiếm cho phép mọi người dễ dàng tìm kiếm và so sánh các chương trình ưu đãi và giảm giá cho các gói nạp tiền điện thoại trả trước trên thiết bị Android của họ. Mọi người cũng có thể sử dụng ví điện tử hoặc dịch vụ thanh toán mà họ chọn để hoàn thành thanh toán. Tính năng này chỉ hoạt động bằng tiếng Anh ở Ấn Độ.

Nhiều ảnh chụp màn hình minh họa quá trình người dùng xem kết quả tìm kiếm về tính năng nạp tiền điện thoại và chọn một gói cụ thể

Cách hoạt động

  1. Khi người dùng gửi một truy vấn liên quan đến việc nạp tiền, ví dụ như "prepaid mobile recharge" (nạp tiền điện thoại trả trước), hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm có chứa các trường chính như số điện thoại, nhà mạng và khu vực dịch vụ.
  2. Sau khi người dùng gửi biểu mẫu, họ có thể nhấn Browse plans (Duyệt xem các gói) để xem các gói trả trước có sẵn.
  3. Sau khi chọn một gói, người dùng sẽ thấy danh sách các ưu đãi hợp lệ của tất cả nhà mạng có thể cung cấp gói đã chọn. Sau đó, người dùng có thể nhấn vào một nhà cung cấp để hoàn thành quá trình thanh toán qua ứng dụng hoặc trang web của nhà cung cấp đó.
  4. Khi người dùng hoàn tất giao dịch, trang xác nhận của nhà cung cấp sẽ hiển thị nút Back to Google (Quay lại Google) để đưa người dùng quay lại Tìm kiếm. Trên trang xác nhận, người dùng cũng có thể truy cập vào thông tin hỗ trợ khách hàng về việc nạp tiền.

Điều kiện sử dụng

Để đủ điều kiện sử dụng tính năng Nạp tiền điện thoại, bạn phải là nhà cung cấp dịch vụ hoặc trang tổng hợp các gói nạp tiền điện thoại ở Ấn Độ có cung cấp ưu đãi về các gói cước điện thoại di động.

Đăng ký tham gia

Nếu bạn muốn tham gia Chương trình người sử dụng sớm tính năng Nạp tiền điện thoại, hãy điền vào biểu mẫu này. Sau khi bạn gửi biểu mẫu, nhóm chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu không và hướng dẫn bạn cách tiến hành.