Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan về các chủ đề liên quan đến thiết bị di động

Những chủ đề sau đây mô tả cách bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình cho thiết bị di động.

Chủ đề
Các phương pháp hay nhất đối với trang web dành cho thiết bị di động và chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động Tìm hiểu ý nghĩa của chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động, vì sao tính phù hợp với thiết bị di động lại quan trọng cũng như các mẹo để làm cho trang web phù hợp với thiết bị di động.
Web Light: Các trang nhanh hơn và nhẹ hơn trên kết quả tìm kiếm cho thiết bị di động Những trang Web Light này bảo toàn phần lớn nội dung liên quan và cung cấp cho người dùng một đường liên kết để xem trang gốc.
Hỗ trợ về mạng quảng cáo cho các trang Web Light trên Google Tìm kiếm Nếu bạn có một mạng quảng cáo và muốn được đưa vào các trang Web Light, hãy tìm hiểu cách thức tham gia.