Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Gỡ lỗi trên trang

Mẹo chung

Xin lưu ý rằng Google không thu thập dữ liệu trang của bạn ngay sau khi bạn triển khai bản sửa lỗi. Do đó, Search Console (và Google Tìm kiếm) có thể tiếp tục hiển thị lỗi cho một trang mà bạn đã khắc phục cho đến khi chúng tôi thu thập lại dữ liệu trang đó. Đôi khi, bạn có thể yêu cầu thu thập dữ liệu nhanh, ví dụ như bằng cách dùng công cụ Kiểm tra URL. Nhưng trong hầu hết trường hợp, bạn phải chờ vài ngày để nhận thấy các thay đổi trên trang của mình.

Các công cụ kiểm tra hữu ích

Dưới đây là một số công cụ hữu ích để giúp bạn gỡ lỗi trên các trang của mình.

Công cụ cho chủ sở hữu trang web đã xác minh

Các công cụ và báo cáo sau đây yêu cầu bạn phải là người dùng đã xác minh của trang web để có thể sử dụng công cụ này trên trang hoặc trang web đó. Điều này là do Search Console cung cấp dữ liệu trang web bí mật mà chỉ người dùng đã xác minh của trang mới có quyền truy cập.

 • Search Console – Đăng ký Search Console và xác minh quyền sở hữu đối với một trang web để có quyền truy cập vào các công cụ kiểm tra và giám sát trang web hữu ích, chẳng hạn như những công cụ được nêu dưới đây.
 • Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng – Tìm hiểu xem Google có thể hay không thể đọc kết quả nhiều định dạng nào từ trang web của bạn, nhận thông tin khắc phục vấn đề cho các lỗi về kết quả nhiều định dạng và yêu cầu thu thập lại dữ liệu sau khi bạn đã khắc phục bất kỳ vấn đề nào. Bạn không thể kiểm tra một URL tuỳ ý bằng công cụ này.
 • Công cụ kiểm tra URL – Tìm hiểu cách trang của bạn xuất hiện trong chỉ mục Google, chạy quy trình kiểm tra xem một URL đang hoạt động có trong chỉ mục hay không, xem cách Google hiển thị trang của bạn và gửi URL để lập chỉ mục.
 • Công cụ kiểm tra robots.txt – Kiểm tra cú pháp của tệp robots.txt. Bạn có thể kiểm tra một tệp robots.txt tuỳ ý trên trang web của mình và cũng có thể kiểm tra cú pháp của tệp trong một vùng văn bản có thể chỉnh sửa.
 • Báo cáo trạng thái AMP – Xem lỗi trang AMP mà Google đã phát hiện trên toàn bộ trang web của bạn. Google phát hiện các lỗi này trong quá trình thu thập dữ liệu định kỳ. Bạn không thể kiểm tra một URL tuỳ ý.
 • Báo cáo khả năng sử dụng trên thiết bị di động – Xem các lỗi trên toàn bộ trang web về khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Google phát hiện các lỗi này trong quá trình thu thập dữ liệu định kỳ. Bạn không thể kiểm tra một URL tuỳ ý.

Công cụ ẩn danh

Bạn có thể sử dụng các công cụ này trên bất kỳ URL nào mà không cần quyền của Search Console trên trang web. Một số công cụ cũng cho phép bạn dán các đoạn mã vào chính công cụ đó.

Nếu URL của bạn bị chặn bởi tường lửa hoặc được lưu trữ trên một máy tính cục bộ, bạn có thể sử dụng giải pháp đường hầm để hiển thị trang của mình cho công cụ kiểm tra. Hãy xem phần dưới đây để tìm hiểu cách thực hiện.

Các công cụ khác

Hãy xem thêm thông tin về tài nguyên và giờ hỗ trợ trên trang trợ giúp của chúng tôi.

Kiểm tra các trang được lưu trữ cục bộ hoặc bị tường lửa chặn

Google cung cấp một số công cụ để kiểm tra một trang web đang hoạt động. Ví dụ: Công cụ kiểm tra AMP, Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di độngCông cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Tuy nhiên, nếu trang của bạn đang chạy trên máy tính cục bộ mà không có URL công khai hoặc nếu trang được lưu trữ phía sau tường lửa, bạn vẫn có thể kiểm tra trang bằng cách hiển thị một đường hầm đến trang cho công cụ kiểm tra. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn kiểm tra một trang trước khi xuất bản trang công khai trên web hoặc thậm chí là trước một bước khác trong quy trình xuất bản.

Để kiểm tra trang được lưu trữ cục bộ hoặc bị chặn bởi tường lửa, hãy sử dụng một giải pháp tạo đường hầm như ngrok. Các công cụ này cung cấp một URL công khai kết nối với một trang không công khai trên máy chủ cục bộ hoặc máy chủ bị chặn bởi tường lửa.

Trong ví dụ sau, trước tiên chúng tôi khởi động SimpleHTTPServer của python để lưu trữ một trang trên máy tính cục bộ, sau đó dùng ngrok để hiển thị trang đó trên một URL có thể truy cập công khai:

Bước 1

Khởi động máy chủ HTTP cục bộ để lưu trữ trang trên một cổng nhất định. Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn cổng 5326.

SimpleHTTPServer ánh xạ thư mục hiện tại là thư mục gốc của trang.

~/testwebdir $ python -m SimpleHTTPServer 5326
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 5326
...

Bước 2

Trên một thiết bị đầu cuối khác, hãy khởi động ứng dụng ngrok cục bộ, nghe cổng 5326 mà chúng tôi đã mở ở bước 1.

~/ $ ./ngrok http 5326

ngrok by @inconshreveable (Ctrl+C to quit)

Session Status online
Version 2.2.4
Region United States (us)
Web Interface http://127.0.0.1:4040
Forwarding http://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326
Forwarding https://ad0a5735.ngrok.io -> localhost:5326

Connections ttl opn rt1 rt5 p50 p90
               0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Bước 3

Chuyển URL mà ngrok đã mở đến công cụ kiểm tra mà bạn chọn.

URL gốc trong ví dụ trên là http://ad0a5735.ngrok.io, vì vậy nếu trang của chúng tôi được lưu trữ tại ~/testwebdir/mypage.html, và chúng tôi khởi động máy chủ nêu trên từ ~/testwebdir/, thì chúng tôi có thể kiểm tra http://ad0a5735.ngrok.io/mypage.html. Trong Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động, bạn có thể dán trực tiếp URL đó hoặc truy cập https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=http%3A%2F%2Fad0a5735.ngrok.io%2Fmypage.html

Xin lưu ý rằng các máy chủ cục bộ và giải pháp đường hầm khác nhau sẽ ánh xạ các trang của bạn theo cách khác nhau.

Ngoài ra, một số giải pháp đường hầm (không phải ngrok) sẽ tự động bảo vệ URL công khai tạm thời bằng robots.txt. Tệp này sẽ ngăn bạn chạy các quy trình kiểm tra của Google với chúng. Các công cụ kiểm tra của Google sẽ tuân theo tệp robots.txt. Hãy đọc tài liệu cho giải pháp đường hầm và phần mềm lưu trữ web mà bạn sử dụng.

Gỡ lỗi truy cập

Nếu bạn gặp lỗi truy cập khi sử dụng công cụ kiểm tra của Google:

 • Kiểm tra để đảm bảo rằng trang của bạn không được bảo vệ bởi robots.txt hoặc yêu cầu đăng nhập
 • Hãy thử truy cập trang của bạn từ bên ngoài tường lửa, trên một máy tính khác, bằng Chrome ở Chế độ ẩn danh.