Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các loại tệp mà Google có thể lập chỉ mục

Google có thể lập chỉ mục nội dung của hầu hết loại trang và tệp. Sau đây là một số loại tệp phổ biến nhất mà chúng tôi lập chỉ mục:

 • Định dạng tài liệu di động của Adobe (.pdf)
 • Adobe PostScript (.ps)
 • Google Earth (.kml, .kmz)
 • GPS eXchange Format (.gpx)
 • Hancom Hanword (.hwp)
 • HTML (.htm, .html, các phần mở rộng tên tệp khác)
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Bản trình bày OpenOffice (.odp)
 • Bảng tính OpenOffice (.ods)
 • Văn bản OpenOffice (.odt)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Scalable Vector Graphics (.svg)
 • TeX/LaTeX (.tex)
 • Text (.txt, .text, các đuôi tệp khác), bao gồm cả mã nguồn trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến:
  • Mã nguồn cơ bản (.bas)
  • Mã nguồn C/C++ (.c, .cc, .cpp, .cxx, .h, .hpp)
  • Mã nguồn C# (.cs)
  • Mã nguồn Java (.java)
  • Mã nguồn Perl (.pl)
  • Mã nguồn Python (py)
 • Wireless Markup Language (.wml, .wap)
 • XML (.xml)

Tìm kiếm theo loại tệp

Bạn có thể sử dụng toán tử filetype: trong Google Tìm kiếm để giới hạn kết quả trong một loại tệp hoặc đuôi tệp cụ thể. Ví dụ: filetype:rtf galway sẽ tìm kiếm các tệp RTF và URL kết thúc bằng .rtf mang nội dung chứa cụm từ "galway".