Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thẻ meta mà Google hiểu được

Google hỗ trợ cả thẻ meta ở cấp độ trang và các lệnh cùng dòng để giúp kiểm soát cách những trang thuộc trang web của bạn xuất hiện trên Google Tìm kiếm.

Thẻ meta ở cấp độ trang là một cách rất hữu ích để chủ sở hữu trang web cung cấp thông tin về trang web của mình cho công cụ tìm kiếm. Bạn có thể dùng thẻ meta để cung cấp thông tin cho mọi loại ứng dụng. Mỗi hệ thống chỉ xử lý những thẻ meta mà hệ thống đó hiểu được và bỏ qua các thẻ meta còn lại. Thẻ meta được thêm vào phần <head> của trang HTML và thường có dạng như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=">
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google hiểu được các thẻ meta sau:

Thẻ meta mà Google hiểu được
<meta name="description" content="A description of the page"> Hãy dùng thẻ này để cung cấp đoạn mô tả ngắn về trang. Trong một số trường hợp, Google sẽ dùng đoạn mô tả này trong đoạn trích xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.
<meta name="robots" content="..., ...">

<meta name="googlebot" content="..., ...">

Những thẻ meta này kiểm soát hành vi của công cụ tìm kiếm khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Thẻ <meta name="robots" ... áp dụng cho mọi công cụ tìm kiếm, còn thẻ <meta name="googlebot ... chỉ dành riêng cho Google.

Trong trường hợp các thẻ meta robots (hoặc googlebot) xung đột với nhau, thì thẻ nào có phạm vi hạn chế cao hơn sẽ được áp dụng. Ví dụ: Nếu một trang có cả thẻ max-snippet:50nosnippet, thì thẻ nosnippet sẽ được áp dụng.

Giá trị mặc định là index, follow và bạn không cần chỉ định. Để xem danh sách đầy đủ các giá trị mà Google hiểu được, hãy tham khảo danh sách các lệnh hợp lệ.

Bạn cũng có thể chỉ định thông tin này trong tiêu đề của trang bằng cách dùng lệnh "X-Robots-Tag" trong tiêu đề HTTP. Cách này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn hạn chế việc lập chỉ mục các tệp không phải HTML như tệp đồ hoạ hoặc các loại tài liệu khác. Tìm hiểu thêm về thẻ meta robots.

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox"> Khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn, đôi khi, một hộp tìm kiếm dành riêng cho trang web của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm, kèm theo các đường liên kết trực tiếp khác đến trang web của bạn. Thẻ này yêu cầu Google không hiển thị hộp tìm kiếm cho đường liên kết của trang web. Tìm hiểu thêm về hộp tìm kiếm cho đường liên kết của trang web.
<meta name="googlebot" content="notranslate"> Khi nhận ra một trang có nội dung không phải bằng ngôn ngữ mà người dùng nhiều khả năng muốn đọc, Google có thể cung cấp một trích đoạn và đường liên kết tiêu đề đã dịch trong kết quả tìm kiếm. Nếu người dùng nhấp vào đường liên kết tiêu đề đã được dịch, thì mọi hành động tương tác tiếp theo của người dùng với trang đó sẽ diễn ra thông qua Google Dịch. Công cụ này sẽ tự động dịch mọi đường liên kết mà người dùng đi theo. Nhìn chung, tính năng này giúp bạn cung cấp nội dung hấp dẫn và độc đáo của mình tới một nhóm người dùng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, có thể bạn không nên dùng tính năng này trong một số trường hợp. Thẻ meta này cho Google biết rằng bạn không muốn chúng tôi cung cấp bản dịch cho trang này.
<meta name="google" content="nopagereadaloud"> Ngăn không cho các dịch vụ chuyển văn bản sang lời nói của Google đọc to các trang web bằng tính năng chuyển văn bản sang lời nói (TTS).
<meta name="google-site-verification" content="..."> Bạn có thể sử dụng thẻ này trên trang cấp cao nhất của trang web để xác minh quyền sở hữu trên Search Console. Xin lưu ý rằng mặc dù các giá trị của thuộc tính namecontent phải hoàn toàn khớp với thông tin cung cấp cho bạn (kể cả chữ hoa và chữ thường), thì việc bạn thay đổi thẻ từ XHTML sang HTML hay định dạng của thẻ có khớp với định dạng của trang hay không đều không quan trọng.
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=...">
<meta charset="...">
Thẻ này xác định loại nội dung và bộ ký tự của trang. Hãy đảm bảo rằng bạn đưa giá trị của thuộc tính nội dung vào trong ngoặc kép. Nếu không, thuộc tính bộ ký tự có thể bị hiểu sai. Bạn nên dùng Unicode/UTF-8 khi có thể. Thông tin thêm.
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..."> Thẻ này đưa người dùng tới một URL mới sau một khoảng thời gian nhất định và đôi khi có vai trò là một hình thức chuyển hướng đơn giản. Tuy nhiên, một số trình duyệt không hỗ trợ thẻ này và người dùng có thể thấy khó hiểu. W3C khuyến cáo không nên sử dụng thẻ này. Thay vào đó, bạn nên dùng lệnh chuyển hướng 301 phía máy chủ.
<meta name="viewport" content="..."> Thẻ này thông báo cho trình duyệt biết cách hiển thị một trang trên thiết bị di động. Sự hiện diện của thẻ này cho Google biết rằng trang này thân thiện với thiết bị di động. Đọc thêm về cách định cấu hình thẻ meta viewport.

<meta name="rating" content="adult">

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA">

Thẻ này gắn nhãn một trang là có chứa nội dung người lớn để thông báo rằng trang này cần được lọc trong kết quả áp dụng tính năng Tìm kiếm an toàn. Tìm hiểu thêm về cách gắn nhãn các trang cho tính năng Tìm kiếm an toàn.

Các điểm khác cần lưu ý

 • Google có thể đọc cả thẻ meta dạng HTML và XHTML, bất kể trang sử dụng mã nào.
 • Ngoại trừ thẻ google-site-verification, các thẻ meta thường không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Danh sách thẻ meta này chưa đầy đủ. Bạn có thể dùng các thẻ meta khác trên trang web nếu cần thiết, tuy nhiên, Google sẽ bỏ qua những thẻ meta mà Google không biết.
 • Nếu bạn đang xem xét việc sử dụng JavaScript để chèn hoặc thay đổi thẻ meta thì hãy thận trọng. Bạn nên tránh sử dụng JavaScript để chèn hoặc thay đổi thẻ meta bất cứ khi nào có thể. Nếu cần, hãy kiểm tra kỹ quá trình triển khai của bạn.

Lệnh cùng dòng

Ngoài các thẻ meta ở cấp độ trang, bạn có thể không cho một số phần trên trang HTML xuất hiện trong đoạn trích. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm thuộc tính HTML data-nosnippet vào một trong các thẻ HTML được hỗ trợ:

 • span
 • div
 • section

Ví dụ:

<p>
 This text can be included in a snippet
 <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.
</p>

Để đảm bảo máy đọc được thì đoạn văn bản đó phải là phần tử HTML hợp lệ và bạn phải đóng tất cả các thẻ đúng cách.