Yêu cầu về kỹ thuật của Google Tìm kiếm

Bất kể người khác nói với bạn như thế nào, sự thật là bạn không hề mất phí để có thể đưa trang của mình vào kết quả tìm kiếm. Chỉ cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, trang của bạn sẽ đủ điều kiện để được Google Tìm kiếm lập chỉ mục:

  1. Googlebot không bị chặn.
  2. Trang đang hoạt động, tức là Google nhận được mã trạng thái HTTP 200 (success).
  3. Trang có nội dung có thể lập chỉ mục.

Googlebot không bị chặn (nó có thể tìm và truy cập trang)

Google chỉ lập chỉ mục những trang mà người dùng có thể truy cập công khai trên web và không chặn trình thu thập dữ liệu của chúng tôi (Googlebot) thu thập dữ liệu trên đó. Nếu một trang được thiết lập ở chế độ riêng tư, chẳng hạn như yêu cầu đăng nhập để xem được trang, thì Googlebot sẽ không thu thập dữ liệu của trang đó. Tương tự như vậy, nếu bạn dùng một trong các cơ chế để chặn Google lập chỉ mục, thì trang đó sẽ không được lập chỉ mục.

Kiểm tra xem Googlebot có thể tìm thấy và truy cập trang của bạn hay không

Các trang bị tệp robots.txt chặn sẽ khó có khả năng xuất hiện được trong kết quả của Google Tìm kiếm. Để xem danh sách trang mà Google không truy cập được (nhưng bạn muốn thấy những trang đó trong kết quả của Tìm kiếm), hãy sử dụng cả báo cáo Lập chỉ mục trangbáo cáo Số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu trong Search Console. Bạn nên xem xét cả hai báo cáo, vì mỗi báo cáo có thể có những thông tin riêng biệt về URL của bạn.

Để kiểm tra một trang cụ thể, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL.

Trang hoạt động được (trang không bị lỗi)

Google chỉ lập chỉ mục những trang được phân phát với mã trạng thái HTTP 200 (success). Các trang gặp lỗi máy khách và máy chủ sẽ không được lập chỉ mục. Bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra mã trạng thái HTTP của một trang cụ thể.

Trang có nội dung có thể lập chỉ mục

Khi Googlebot tìm thấy và truy cập được một trang đang hoạt động, Google sẽ kiểm tra trang đó để tìm nội dung có thể lập chỉ mục. Nội dung có thể lập chỉ mục tức là: