Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi thường gặp (FAQPage, Question, Answer)

Trang Câu hỏi thường gặp chứa danh sách các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến một chủ đề cụ thể. Những trang Câu hỏi thường gặp được đánh dấu đúng cách có thể đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trên Tìm kiếm và dạng Hành động trên Trợ lý Google. Nhờ đó, trang web của bạn có thể tiếp cận đúng đối tượng người dùng. Sau đây là ví dụ về kết quả nhiều định dạng cho câu hỏi thường gặp:

Kết quả nhiều định dạng cho câu hỏi thường gặp trong Google Tìm kiếm

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Phạm vi cung cấp tính năng

Google cung cấp kết quả nhiều định dạng về Câu hỏi thường gặp ở tất cả các quốc gia và ngôn ngữ mà người dùng có thể sử dụng Google Tìm kiếm. Người dùng có thể sử dụng tính năng này trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

Ví dụ

JSON-LD

Đây là ví dụ về FAQPage trong JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>Example Site - Frequently Asked Questions(FAQ)</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "FAQPage",
   "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "What is the return policy?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "<p>Most unopened items in new condition and returned within <b>90 days</b> will receive a refund or exchange. Some items have a modified return policy noted on the receipt or packing slip. Items that are opened or damaged or do not have a receipt may be denied a refund or exchange. Items purchased online or in-store may be returned to any store.</p><p>Online purchases may be returned via a major parcel carrier. <a href=https://example.com/returns> Click here </a> to initiate a return.</p>"
    }
   }, {
    "@type": "Question",
    "name": "How long does it take to process a refund?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "We will reimburse you for returned items in the same way you paid for them. For example, any amounts deducted from a gift card will be credited back to a gift card. For returns by mail, once we receive your return, we will process it within 4–5 business days. It may take up to 7 days after we process the return to reflect in your account, depending on your financial institution's processing time."
    }
   }, {
    "@type": "Question",
    "name": "What is the policy for late/non-delivery of items ordered online?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "<p>Our local teams work diligently to make sure that your order arrives on time, within our normaldelivery hours of 9AM to 8PM in the recipient's time zone. During busy holiday periods like Christmas, Valentine's and Mother's Day, we may extend our delivery hours before 9AM and after 8PM to ensure that all gifts are delivered on time. If for any reason your gift does not arrive on time, our dedicated Customer Service agents will do everything they can to help successfully resolve your issue.</p><p><a href=https://example.com/orders/>Click here</a> to complete the form with your order-related question(s).</p>"
    }
   }, {
    "@type": "Question",
    "name": "When will my credit card be charged?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "We'll attempt to securely charge your credit card at the point of purchase online. If there's a problem, you'll be notified on the spot and prompted to use another card. Once we receive verification of sufficient funds, your payment will be completed and transferred securely to us. Your account will be charged in 24 to 48 hours."
    }
   }, {
    "@type": "Question",
    "name": "Will I be charged sales tax for online orders?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text":"Local and State sales tax will be collected if your recipient's mailing address is in: <ul><li>Arizona</li><li>California</li><li>Colorado</li></ul>"}
    }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata

Dưới đây là ví dụ về FAQPage trong Microdata:


<html itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">
<head>
  </head>
<body>
 <h1>
  Frequently Asked Questions(FAQ)
 </h1>
 <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">What is the return policy?</h2>
  <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
   <div itemprop="text">
    Most unopened items in new condition and returned within <b>90 days</b> will receive a refund or exchange. Some items have a modified return policy noted on the receipt or packing slip. Items that are opened or damaged or do not have a receipt may be denied a refund or exchange. Items purchased online or in-store may be returned to any store.
    <br /><p>Online purchases may be returned via a major parcel carrier. <a href="https://example.com/returns"> Click here </a> to initiate a return.</p>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">How long does it take to process a refund?</h2>
  <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
   <div itemprop="text">
    We will reimburse you for returned items in the same way you paid for them. For example, any amounts deducted from a gift card will be credited back to a gift card. For returns by mail, once we receive your return, we will process it within 4–5 business days. It may take up to 7 days after we process the return to reflect in your account, depending on your financial institution's processing time.
  </div>
 </div>
</div>
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
 <h2 itemprop="name">What is the policy for late/non-delivery of items ordered online?</h2>
 <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
  <div itemprop="text">
   Our local teams work diligently to make sure that your order arrives on time, within our normal delivery hours of 9AM to 8PM in the recipient's time zone. During busy holiday periods like Christmas, Valentine's and Mother's Day, we may extend our delivery hours before 9AM and after 8PM to ensure that all gifts are delivered on time. If for any reason your gift does not arrive on time, our dedicated Customer Service agents will do everything they can to help successfully resolve your issue.
   <br/> <p><a href="https://example.com/orders/">Click here</a> to complete the form with your order-related question(s).</p>
  </div>
 </div>
</div>
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
 <h2 itemprop="name">When will my credit card be charged?</h2>
 <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
  <div itemprop="text">
   We'll attempt to securely charge your credit card at the point of purchase online. If there's a problem, you'll be notified on the spot and prompted to use another card. Once we receive verification of sufficient funds, your payment will be completed and transferred securely to us. Your account will be charged in 24 to 48 hours.
  </div>
 </div>
</div>
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
 <h2 itemprop="name">Will I be charged sales tax for online orders?</h2>
 <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
  <div itemprop="text">
   Local and State sales tax will be collected if your recipient's mailing address is in:
   <ul>
    <li>Arizona</li>
    <li>California</li>
    <li>Colorado</li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</div>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Để trang Câu hỏi thường gặp của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc về nội dung

 • Chỉ dùng FAQPage nếu trang của bạn có Câu hỏi thường gặp, trong đó mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời. Nếu trang của bạn có một câu hỏi duy nhất và người dùng có thể gửi câu trả lời thay thế, hãy chuyển sang sử dụng QAPage. Dưới đây là một số ví dụ:

  Trường hợp sử dụng hợp lệ:

  • Trang Câu hỏi thường gặp do chính trang web đó cung cấp mà không có cách nào để người dùng gửi câu trả lời thay thế
  • Trang hỗ trợ của sản phẩm có liệt kê các Câu hỏi thường gặp, nhưng người dùng không có cách nào để gửi câu trả lời thay thế

  Trường hợp sử dụng không hợp lệ:

  • Trang diễn đàn mà người dùng có thể gửi câu trả lời cho một câu hỏi
  • Trang hỗ trợ sản phẩm, tại đó người dùng có thể gửi câu trả lời cho một câu hỏi
  • Trang sản phẩm mà người dùng có thể gửi nhiều câu hỏi và câu trả lời trên một trang
 • Đừng dùng FAQPage cho mục đích quảng cáo.
 • Đảm bảo mỗi Question đều bao gồm toàn văn câu hỏi và mỗi Answer bao gồm toàn văn câu trả lời. Có thể hiển thị toàn căn câu hỏi và toàn văn câu trả lời.
 • Nội dung câu hỏi và câu trả lời có thể không được hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng nếu có chứa bất kỳ loại nội dung nào sau đây: tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, hình ảnh bạo lực, quảng bá các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp hoặc ngôn từ mang tính thù địch hoặc quấy rối.
 • Người dùng phải xem được mọi nội dung FAQ (câu hỏi thường gặp) trên trang nguồn. Sau đây là một số ví dụ:

  Trường hợp sử dụng hợp lệ:

  • Cả câu hỏi và câu trả lời đều xuất hiện trên trang.
  • Câu hỏi xuất hiện trên trang và câu trả lời bị ẩn trong một phần có thể mở rộng. Người dùng có thể xem câu trả lời bằng cách nhấp vào phần có thể mở rộng đó.

  Trường hợp sử dụng không hợp lệ: Người dùng hoàn toàn không thể tìm thấy nội dung Câu hỏi thường gặp trên trang.

 • Nếu trang web của bạn có nội dung Câu hỏi thường gặp trùng lặp (nghĩa là một câu hỏi và câu trả lời xuất hiện trên nhiều trang thuộc trang web), thì bạn chỉ nên đánh dấu một phiên bản của Câu hỏi thường gặp đó trên toàn bộ trang web.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng những thuộc tính được chúng tôi khuyên dùng để thêm nhiều thông tin hơn vào dữ liệu có cấu trúc, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

FAQPage

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ cho FAQPage trên schema.org.

Loại FAQPage chỉ ra rằng trang thuộc loại Câu hỏi thường gặp và các câu hỏi trên trang đã được trả lời. Phải có một định nghĩa loại FAQPage trên mỗi trang.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
mainEntity Question

Một mảng các thành phần Question bao gồm danh sách câu hỏi đã trả lời trên FAQPage này. Bạn phải chỉ định ít nhất một mục Question hợp lệ. Mục Question bao gồm cả câu hỏi và câu trả lời.

Question

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Question trên schema.org.

Loại Question xác định một câu hỏi đã có câu trả lời trong trang Câu hỏi thường gặp. Mọi phiên bản Question đều phải nằm trong mảng thuộc tính mainEntity của schema.org/FAQPage.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
acceptedAnswer Answer

Câu trả lời cho câu hỏi. Phải có một câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

name Text

Toàn văn câu hỏi. Ví dụ: "Quy trình hoàn tiền kéo dài bao lâu?".

Answer

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Answer trên schema.org.

Loại Answer xác định acceptedAnswer cho mỗi Question trên trang này.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
text Text

Câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi. Câu trả lời có thể chứa nội dung HTML, chẳng hạn như đường liên kết hoặc danh sách. Google Tìm kiếm hiển thị các thẻ HTML sau; mọi thẻ khác sẽ bị bỏ qua: <h1> cho đến <h6>, <br>, <ol>, <ul>, <li>, <a>, <p>, <div>, <b>, <strong>, <i>, và <em>.

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.