Dữ liệu có cấu trúc Tin tuyển dụng (JobPosting) cho Việc làm trên Tìm kiếm

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm việc làm bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc JobPosting vào trang web tuyển dụng của mình. Việc thêm dữ liệu có cấu trúc giúp các tin tuyển dụng của bạn đủ điều kiện để xuất hiện trong một tính năng đặc biệt dành cho người dùng trong kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tích hợp với Google bằng cách sử dụng trang web việc làm của bên thứ ba.

Hình minh hoạ cách trải nghiệm tin tuyển dụng có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm

Đối với nhà tuyển dụng và chủ sở hữu trang web nội dung việc làm, tính năng này mang lại nhiều lợi ích:

 • Kết quả giàu tính tương tác hơn: Các tin tuyển dụng của bạn có thể đủ điều kiện xuất hiện trong tính năng tìm kiếm việc làm trên Google, kèm theo biểu tượng, bài đánh giá, thông tin xếp hạng và thông tin chi tiết về việc làm của bạn.
 • Thêm nhiều ứng viên có động lực hơn: Trải nghiệm người dùng mới cho phép người tìm việc lọc việc làm theo nhiều tiêu chí, chẳng hạn như địa điểm làm việc hoặc chức danh công việc. Nhờ vậy, bạn sẽ tăng khả năng thu hút được đúng những ứng viên đang tìm công việc đó.
 • Tăng cơ hội khám phá và chuyển đổi: Người tìm việc sẽ có một kênh mới để tương tác với tin tuyển dụng của bạn và nhấp vào trang web của bạn.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc.

 1. Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu trên trang web của bạn một cách hiệu quả.
 2. Nếu cùng một tin tuyển dụng trên trang web của bạn có nhiều bản sao nằm tại nhiều URL, hãy sử dụng URL chính tắc trên mỗi trang trùng lặp.
 3. Thêm các thuộc tính bắt buộc và nên có. Tuỳ theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 4. Tuân thủ nguyên tắc kỹ thuậtchính sách nội dung đối với tin tuyển dụng.
 5. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể xem trước cách dữ liệu có cấu trúc hiển thị trên Google Tìm kiếm.
 6. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra cách Google nhìn thấy trang. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 7. Cập nhật thông tin cho Google bằng cách sử dụng API Lập chỉ mục để gửi sơ đồ trang web. Đối với URL của tin tuyển dụng, bạn nên sử dụng API Lập chỉ mục thay vì sơ đồ trang web. Lý do là API Lập chỉ mục nhắc Googlebot thu thập dữ liệu trang của bạn sớm hơn. Sử dụng API Lập chỉ mục để thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc về nội dung mới cập nhật tại một URL.

  Tuy nhiên, bạn vẫn nên gửi sơ đồ trang web để Google thu thập dữ liệu toàn bộ trang web của bạn. Chúng tôi sẽ nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu đối với các trang mà thời gian lastmod ở mốc gần đây hơn so với thời điểm thu thập dữ liệu gần nhất.

Ví dụ

Tin tuyển dụng thông thường

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng riêng lẻ sử dụng mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2024-01-18",
   "validThrough" : "2024-03-18T00:00",
   "employmentType" : "CONTRACTOR",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "https://www.google.com",
    "logo" : "https://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "jobLocation": {
   "@type": "Place",
    "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
    "addressLocality": "Mountain View",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94043",
    "addressCountry": "US"
    }
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Tin tuyển dụng về việc làm tại nhà

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng về Việc làm tại nhà bằng mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2024-01-18",
   "validThrough" : "2024-03-18T00:00",
   "applicantLocationRequirements": {
    "@type": "Country",
    "name": "USA"
   },
   "jobLocationType": "TELECOMMUTE",
   "employmentType": "FULL_TIME",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "https://www.google.com",
    "logo" : "https://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Xóa tin tuyển dụng

Để xoá tin tuyển dụng đã hết hạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhớ xoá trang của bạn bằng một trong các thao tác sau:
  • Đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xoá toàn bộ trang (để các yêu cầu trang sẽ nhận được mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xoá dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Thông báo cho Google về các thay đổi:
  • Sử dụng API Lập chỉ mục để yêu cầu xoá một URL tin tuyển dụng khỏi chỉ mục của Google Tìm kiếm.
  • Chúng tôi sẽ nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu đối với các trang mà thời gian lastmod ở mốc gần đây hơn so với thời điểm thu thập dữ liệu gần nhất.

Đánh dấu việc làm tại nhà

Để giúp người tìm việc khám phá cơ hội làm việc tại nhà và việc làm từ xa một cách dễ dàng hơn, bạn nên thêm dữ liệu có cấu trúc cho các việc làm tại nhà.

Sau đây là một số cách thức xuất hiện của việc làm tại nhà trong Google Tìm kiếm:

Ví dụ về tin tuyển dụng việc làm tại nhà trong kết quả trên Tìm kiếm

Bạn cũng có thể tìm thử trong Google Tìm kiếm:

Việc làm tại nhà

Có ba thuộc tính giúp Google hiểu việc làm nào có thể làm tại nhà:

 • jobLocationType: Sử dụng thuộc tính này để xác định đây là việc làm tại nhà.
 • applicantLocationRequirements: Sử dụng thuộc tính này để xác định (các) vị trí địa lý mà nhân viên ở nơi đó có thể làm việc tại nhà. Bạn cần chỉ định ít nhất một quốc gia.
 • jobLocation: Sử dụng thuộc tính này để xác định nơi làm việc thực tế. Bạn không cần sử dụng thuộc tính này nếu không có địa điểm làm việc thực tế (ví dụ: văn phòng hoặc công trường xây dựng). Lưu ý rằng bạn phải chỉ định thuộc tính addressCountry nếu sử dụng thuộc tính này.

Sau đây là một số trường hợp phổ biến đối với việc làm tại nhà:

 • Việc làm có thể thực hiện tại nhà, nhưng có hạn chế về địa lý đối với nơi làm việc của nhân viên. Nhân viên không phải đi đến một địa điểm hoặc văn phòng làm việc cụ thể. Hãy sử dụng applicantLocationRequirementsjobLocationType.
  "applicantLocationRequirements": {
   "@type": "Country",
   "name": "USA"
  },
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit, Michigan, hoặc tại nhà trong phạm vi Hoa Kỳ. Hãy sử dụng jobLocationjobLocationType.
  "jobLocation": {
   "@type": "Place",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "addressLocality": "Detroit",
    "addressRegion": "MI",
    "addressCountry": "US"
   }
   },
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit hoặc tại nhà ở Michigan hoặc Texas. Hãy sử dụng jobLocation, jobLocationTypeapplicantLocationRequirements.
  "jobLocation": {
   "@type": "Place",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "555 Clancy St",
    "addressLocality": "Detroit",
    "addressRegion": "MI",
    "postalCode": "48201",
    "addressCountry": "US"
   }
   },
  "applicantLocationRequirements": [{
    "@type": "State",
    "name": "Michigan, USA"
   },{
    "@type": "State",
    "name": "Texas, USA"
   }],
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Biểu trưng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh bạn thấy trong thẻ Sơ đồ tri thức của công ty bạn. Bạn có thể đề xuất thay đổi nếu muốn sử dụng một biểu trưng khác, hoặc bạn cũng có thể dùng dữ liệu có cấu trúc để chỉ định biểu trưng bạn muốn (cho cả bảng tri thức của công ty trên Google và tin tuyển dụng của công ty).

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp một biểu tượng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong bảng tri thức của tổ chức đó trên Google. Google sẽ chọn biểu tượng thích hợp nhất để hiển thị trong kết quả trên Tìm kiếm, bất kể đó là biểu tượng trên bảng tri thức hay biểu tượng theo hiringOrganization. Thuộc tính logo chỉ đủ điều kiện hiển thị trên trang web việc làm của bạn và không được coi là biểu tượng chuẩn cho tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiringOrganization.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Đặt dữ liệu có cấu trúc lên trang thông tin chi tiết nhất. Không thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang đăng danh sách việc làm (ví dụ: các trang kết quả tìm kiếm). Thay vào đó, hãy sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên trang cung cấp chi tiết liên quan và cụ thể nhất về một công việc riêng lẻ.
 • Thêm thuộc tính JobPosting cho mỗi tin tuyển dụng mà bạn muốn quảng cáo. Dữ liệu có cấu trúc phải xuất hiện trên cùng một trang với phần mô tả công việc mà người tìm việc có thể đọc trong trình duyệt của họ.
 • Hầu hết các thuộc tính chỉ được xuất hiện một lần trên trang tuyển dụng của bạn, trừ phi phần mô tả cụ thể của một thuộc tính cho biết rằng thuộc tính đó có thể được thêm nhiều lần.
 • Nếu bạn chọn sử dụng sơ đồ trang web để thông báo cho Google về các thay đổi đối với URL của tin tuyển dụng, hãy tuân thủ các nguyên tắc chung về sơ đồ trang web. Ngoài ra, URL của tin tuyển dụng cũng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây về sơ đồ trang web:

  • Đảm bảo Googlebot có thể truy cập các URL trong sơ đồ trang web. Đảm bảo rằng các URL bạn đưa vào sơ đồ trang web không nằm sau tường lửa hoặc bị chặn bởi tệp robots.txt.
  • Sử dụng thời gian chính xác nhất có thể cho các giá trị <lastmod> (sơ đồ trang web), <pubDate> (RSS), hoặc <updated> (Atom) để cho biết thời điểm trang được thêm hay thay đổi. Giá trị này phải là thời điểm gần đây nhất mà nội dung tại URL này thay đổi. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng thời gian chính xác. Băng thông thu thập dữ liệu rất hạn chế và thời gian chính xác sẽ giúp chúng tôi tránh việc thu thập lại dữ liệu trên các trang chưa thay đổi. Ngoài ra, Google phải thu thập dữ liệu các trang của bạn càng nhiều lần thì máy chủ của bạn phải chịu càng nhiều tải.
  • Không đưa các trang kết quả tìm kiếm, trang danh sách hoặc các trang động khác vào sơ đồ trang web.
  • Các URL trong sơ đồ trang web đều phải là trang chính tắc cho từng tin tuyển dụng.

Chính sách nội dung đối với tin tuyển dụng

Chúng tôi đã tạo chính sách nội dung về tin tuyển dụng để đảm bảo rằng người dùng tìm được các việc làm đang cần người, liên quan và dễ ứng tuyển. Nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúcchính sách về nội dung rác đối với kết quả tìm kiếm trang web trên Google cũng áp dụng cho các tin tuyển dụng. Nếu phát hiện nội dung vi phạm những chính sách này, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp thích hợp, có thể bao gồm cả việc áp dụng hình phạt thủ công và loại bỏ những tin tuyển dụng đó khỏi tính năng tìm kiếm việc làm trên Google.

Nội dung không liên quan

Chỉ đánh dấu JobPosting trên các trang chứa một tin tuyển dụng duy nhất. Chúng tôi không cho phép sử dụng mã đánh dấu JobPosting trong bất kỳ trang nào khác, bao gồm cả các trang không có tin tuyển dụng.

Nội dung không đầy đủ

Chúng tôi không chấp nhận tin tuyển dụng thiếu thông tin mô tả việc làm.

Nội dung xuyên tạc

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng cố ý mạo danh người hoặc tổ chức khác, hay tham gia các hoạt động nhằm đánh lừa, lừa gạt hoặc gây hiểu nhầm cho người khác. Chẳng hạn như việc ngụ ý không chính xác rằng tin tuyển dụng có liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc được một cá nhân hoặc tổ chức khác chứng thực. Một ví dụ khác là việc sử dụng nhiều tài khoản để né tránh các chính sách của chúng tôi, tránh bị chặn hoặc phá vỡ các hạn chế đặt ra cho tài khoản.

Ví dụ về các lỗi vi phạm chính sách bao gồm:

 • Công việc hoặc nội dung mô tả không chính xác, không thực tế hoặc không đúng sự thực về nhà tuyển dụng.
 • Tin tuyển dụng cho các việc làm giả hoặc không tồn tại. Chẳng hạn như các tin tuyển dụng có mục đích chính là thu thập thông tin về ứng viên thay vì muốn tuyển dụng những ứng viên đó.
 • Chức danh, thông tin mô tả, và các thông tin chi tiết khác sử dụng mánh khoé nhồi nhét từ khoá để thao túng thứ hạng tìm kiếm.
 • Cung cấp dữ liệu vị trí không khớp với vị trí thực tế của công việc.
 • Tin tuyển dụng thay mặt cho một tổ chức hoặc công ty khi chưa có sự ủy quyền của họ.

Ngôn ngữ thô tục và khiếm nhã

Chúng tôi không cho phép các tin tuyển dụng chứa ngôn ngữ khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm.

Quảng cáo giả dạng là tin tuyển dụng

Chúng tôi không chấp nhận nội dung quảng cáo trá hình dưới dạng tin tuyển dụng, chẳng hạn như nội dung do bên thứ ba đăng (ví dụ: chương trình liên kết).

Nếu nhận được khiếu nại rằng một tin tuyển dụng có khả năng vi phạm pháp luật, Google sẽ xử lý tin tuyển dụng đó theo các chính sách của Google Tìm kiếm.

Tin tuyển dụng đã hết hạn

Chúng tôi không chấp nhận những tin tuyển dụng đã hết hạn. Tốt nhất là bạn nên xoá tin tuyển dụng đã hết hạn khỏi trang web của mình. Nếu không muốn xoá thì bạn phải đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền sẵn và ở trong quá khứ. Điều này giúp mọi người chỉ nhìn thấy các tin tuyển dụng vẫn đang tuyển người.

Công việc không cung cấp cách ứng tuyển

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng không cung cấp cách ứng tuyển. Điều này bao gồm:

 • Tin tuyển dụng quảng cáo các sự kiện như hội chợ nghề nghiệp.
 • Tin tuyển dụng yêu cầu đăng nhập để xem mô tả việc làm. Người dùng phải xem được chi tiết tin tuyển dụng mà không cần phải đăng nhập.

Thu thập hồ sơ cá nhân

Nhà xuất bản chỉ được phép thu thập hồ sơ cá nhân cho các vị trí đang tuyển người. Chúng tôi có thể xóa các nội dung chào mời nhằm thu thập dữ liệu ứng viên nhưng không tuyển dụng.

Yêu cầu công việc

Tin tuyển dụng phải mô tả công việc đang tuyển người, trong đó có nêu mọi bằng cấp cần thiết và chứa thông tin khác hữu ích đối với người đang tìm việc. Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng mà người xin việc đăng để tìm việc làm.

Yêu cầu thanh toán

Chúng tôi không chấp nhận những tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên đóng tiền.

Nội dung xã luận

Để đảm bảo người dùng có thể hiểu nội dung của bạn và dễ dàng ứng tuyển cho công việc của bạn, chúng tôi không chấp nhận nội dung vi phạm trên trang, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cản trở, quảng cáo quá nhiều và gây mất tập trung hoặc nội dung không tạo thêm giá trị nào cho tin tuyển dụng.

Chúng tôi không chấp nhận nội dung không đúng ngữ pháp. Hãy tuân thủ các quy tắc ngữ pháp cơ bản có thể áp dụng cho ngôn ngữ hoặc hệ thống chữ viết của nội dung (ví dụ: sử dụng cách viết hoa thích hợp, tránh viết hoa toàn bộ) và chỉ sử dụng các từ viết tắt hoặc chữ viết tắt dễ hiểu.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các kiểu dữ liệu có cấu trúc liên quan đến tin tuyển dụng.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong tính năng tìm việc trên Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể đưa vào các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

JobPosting

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về JobPosting tại schema.org/JobPosting. Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
datePosted

Date

Ngày ban đầu mà nhà tuyển dụng đăng việc làm, theo định dạng ISO 8601. Ví dụ, "2017-01-24" hay "2017-01-24T19:33:17+00:00".

"datePosted": "2016-02-18"
description

Text

Mô tả đầy đủ về công việc ở định dạng HTML.

description phải thể hiện thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ học vấn và yêu cầu về kinh nghiệm. description không được giống với title.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Bạn phải định dạng phần mô tả bằng HTML.
 • Ở mức tối thiểu, hãy ngắt đoạn bằng cách sử dụng <br>, <p>, hoặc \n.
 • Tính năng này nhận ra các thẻ HTML sau: <p>, <ul>, và <li>.
 • Tính năng này không nhận ra tiêu đề và thẻ ở cấp ký tự, chẳng hạn như <h1>, <strong>, và <em>. Vì thẻ sẽ không ảnh hưởng đến định dạng trong tính năng, nên bạn có thể yên tâm đưa thẻ vào trang.
hiringOrganization

Organization

Tổ chức đăng tuyển việc làm. Đây phải là tên công ty (ví dụ: "Starbucks, Inc") chứ không phải địa chỉ cụ thể của nơi tuyển dụng (ví dụ: "Starbucks trên đường Xuân Thủy"). Ví dụ:

"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com"
}

Nếu tổ chức đang tuyển dụng không cho biết danh tính của họ (ví dụ: một đại lý tuyển dụng thay mặt cho một nhà tuyển dụng ẩn danh hoặc một nhà tuyển dụng trực tiếp trên nền tảng của bạn), hãy sử dụng giá trị confidential cho trường HiringOrganization.

Biểu tượng trên trang web việc làm của bên thứ ba

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp một biểu tượng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong bảng tri thức của tổ chức đó trên Google. Để yêu cầu một biểu tượng khác cho một tổ chức tuyển dụng, hãy thêm thuộc tính biểu tượng vào mảng hiringOrganization. Đối với dữ liệu có cấu trúc JobPosting, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hình ảnh phải trong khoảng từ 0,75 đến 2,5. Hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ nguyên tắc về hình ảnh biểu trưngnguyên tắc về biểu trưng Công ty. Ví dụ:

"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com",
 "logo": "https://www.example.com/images/logo.png"
}

jobLocation

Place

(Các) địa điểm thực tế của doanh nghiệp mà nhân viên sẽ làm việc (chẳng hạn như văn phòng hoặc nơi làm việc), chứ không phải là nơi đăng việc làm. Hãy cung cấp nhiều thuộc tính nhất có thể. Bạn càng cung cấp nhiều thuộc tính thì tin tuyển dụng đó càng có chất lượng cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bạn phải thêm thuộc tính addressCountry. Ví dụ:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
}

Nhiều vị trí thực tế

Nếu công việc có nhiều vị trí, hãy thêm nhiều thuộc tính jobLocation vào một mảng. Google sẽ chọn vị trí tốt nhất để hiển thị dựa trên truy vấn của người tìm việc.

Việc làm từ xa

Đối với các công việc mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian, bạn phải sử dụng thuộc tính jobLocationType. Thuộc tính jobLocation không bắt buộc nếu bạn đã chỉ định thuộc tính applicantLocationRequirements.

title

Text

Chức danh công việc (không phải là tiêu đề của tin tuyển dụng). Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm" hoặc "Nhân viên pha chế cà phê". Ví dụ:

"title": "Software Engineer"

Các phương pháp hay nhất:

 • Chỉ nên xác định chức danh công việc trong thuộc tính này.
 • Đừng đưa mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty vào thuộc tính title.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Đặt tiêu đề ngắn gọn và dễ đọc.
 • Đừng lạm dụng các ký tự đặc biệt như !*. Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến dữ liệu có cấu trúc của bạn bị coi là Mã đánh dấu có cấu trúc không hợp lệ. Bạn có thể dùng các chữ số và ký tự như /, -.

  Không nên: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên kho giao và nhận hàng

 • Không sử dụng name thay cho title. Các thuộc tính titlename không thể thay thế cho nhau.
 • Nếu bạn là trang web việc làm bên thứ ba, đừng cố gắng chỉnh sửa chức danh công việc theo hướng dẫn, vì điều này có thể khiến hệ thống không đọc được tiêu đề. Thay vào đó, hãy cung cấp chức danh mà nhà tuyển dụng thông báo cho bạn.
Thuộc tính nên có
applicantLocationRequirements

AdministrativeArea

(Các) vị trí địa lý nơi nhân viên ở đó có thể đáp ứng điều kiện cho công việc tại nhà của bạn. Phần mô tả công việc phải nêu rõ việc ứng viên có thể phải ở tại (các) vị trí địa lý nhất định. Thuộc tính này là bắt buộc nếu ứng viên có thể sống ở một hoặc nhiều vị trí địa lý và công việc hoàn toàn từ xa.

Sau đây là ví dụ về một công việc có thể thực hiện từ xa ở bất kỳ đâu trong phạm vi Hoa Kỳ:

"applicantLocationRequirements": {
 "@type": "Country",
 "name": "USA"
},
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Sau đây là ví dụ về một việc làm có thể thực hiện từ xa từ Canada hoặc tại một địa điểm thực tế ở Detroit, Michigan:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"applicantLocationRequirements": {
  "@type": "Country",
  "name": "Canada"
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
baseSalary

MonetaryAmount

Mức lương cơ bản thực tế cho công việc, theo thông tin mà nhà tuyển dụng cung cấp (không phải mức lương ước tính).

Đối với unitText trong QuantitativeValue, hãy sử dụng một trong những giá trị sau đây (có phân biệt chữ hoa chữ thường):

 • HOUR
 • DAY
 • WEEK
 • MONTH
 • YEAR

Ví dụ:

"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": 40.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}

Để xác định phạm vi tiền lương, hãy xác định minValuemaxValue thay vì value. Ví dụ:

"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "minValue": 40.00,
  "maxValue": 50.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}
directApply

Boolean

Nêu rõ việc URL liên kết với tin tuyển dụng này có cho phép trực tiếp ứng tuyển việc làm hay không.

Chúng tôi xác định trải nghiệm ứng tuyển trực tiếp dựa trên những thao tác mà người dùng thật sự cần phải thực hiện để ứng tuyển công việc. Tức là người dùng được cung cấp một quy trình ứng tuyển ngắn gọn và đơn giản trên trang của bạn mà không cần các bước trung gian không cần thiết. Nếu người dùng phải nhấp vào nút ứng tuyển, hoàn tất biểu mẫu ứng tuyển, đăng nhập hoặc đăng nhập nhiều lần trong quá trình ứng tuyển, thì có nghĩa là bạn chưa cung cấp tính năng ứng tuyển trực tiếp.

Bạn có thể cung cấp tính năng ứng tuyển trực tiếp nếu bạn triển khai một trong những tính năng sau:

 • Người dùng hoàn tất quy trình ứng tuyển trên trang web của bạn.
 • Sau khi truy cập trang của bạn trên Google, người dùng sẽ không phải nhấp vào nút ứng tuyển và cung cấp thông tin người dùng nhiều lần để hoàn tất quá trình đăng ký
 • Tin tuyển dụng bao gồm hướng dẫn về cách ứng tuyển (ví dụ: tin tuyển dụng liệt kê địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ thực để người dùng có thể nộp hồ sơ) hoặc cách trực tiếp đặt lịch phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Các hướng dẫn này phải liên hệ trực tiếp với công ty tuyển dụng thực tế hoặc đại diện của công ty đó.
employmentType

Text

Loại công việc. Ví dụ:

"employmentType": "CONTRACTOR"

Chọn một hoặc nhiều giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • FULL_TIME: Công việc toàn thời gian.
 • PART_TIME: Công việc bán thời gian.
 • CONTRACTOR: Công việc dưới dạng hợp đồng dịch vụ.
 • TEMPORARY: Công việc tạm thời.
 • INTERN: Công việc ở vị trí thực tập.
 • VOLUNTEER: Công việc tình nguyện.
 • PER_DIEM: Công việc trả công theo ngày.
 • OTHER: Công việc thuộc một loại vị trí khác không nằm trong các giá trị nêu trên.

Bạn có thể dùng nhiều thuộc tính employmentType. Ví dụ:

"employmentType": ["FULL_TIME", "CONTRACTOR"]
identifier

PropertyValue

Mã nhận dạng duy nhất của tổ chức tuyển dụng.

Ví dụ:

"identifier": {
 "@type": "PropertyValue",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "value": "1234567"
}
jobLocationType

Text

Chỉ định giá trị TELECOMMUTE cho thuộc tính này đối với các việc làm mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian (từ nhà hoặc một địa điểm khác mà họ chọn). Ngoài việc thêm jobLocationType, phần mô tả công việc phải ghi rõ rằng đây là công việc làm 100% từ xa. Bạn cần chỉ định thuộc tính jobLocationType nếu đây là công việc làm hoàn toàn từ xa.

Yêu cầu

 • Việc làm có đánh dấu là TELECOMMUTE phải là việc làm hoàn toàn từ xa. Đừng đánh dấu những công việc cho phép làm việc tại nhà vào một số thời điểm, những công việc có thể thương lượng làm từ xa, hoặc những hình thức làm việc khác không phải là làm 100% từ xa. Bản chất "lao động tự do" của một công việc không ngụ ý rằng công việc đó có phải công việc làm từ xa hay không.
 • Bạn phải chỉ định ít nhất một quốc gia mà các ứng viên tại đó sẽ đủ điều kiện để làm việc, bằng cách sử dụng applicantLocationRequirements (nên dùng) hoặc đặt tùy chọn mặc định thành một quốc gia của jobLocation (với điều kiện có một tùy chọn khác để làm việc tại một địa điểm thực tế). Nếu một công việc từ xa không chứa applicantLocationRequirements, thì Google sẽ hiển thị công việc đó cho bất cứ ai ở quốc gia đã xác định tại jobLocation.

Ví dụ sau đây cho thấy rằng nhân viên có thể làm việc tại các địa điểm thực tế ở Tucson, Arizona HOẶC có thể làm việc từ xa trong phạm vi Hoa Kỳ:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "Tucson",
  "addressRegion": "AZ",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
validThrough

DateTime

Ngày mà tin tuyển dụng sẽ hết hạn theo định dạng ISO 8601. Ví dụ: "2017-02-24" or "2017-02-24T19:33:17+00:00". Ví dụ:

"validThrough": "2017-03-18T00:00"

Nếu một tin tuyển dụng không bao giờ hết hạn, hoặc bạn không biết khi nào công việc sẽ hết hạn, thì đừng cung cấp thuộc tính này. Nếu tuyển được người cho công việc này trước ngày hết hạn, hãy xoá tin tuyển dụng.

Thuộc tính học vấn và kinh nghiệm (beta)

Ngoài các thuộc tính JobPosting nên có, bạn cũng có thể thêm những thuộc tính beta sau đây để bổ sung thông tin về học vấn và kinh nghiệm trong một tin tuyển dụng. Vì chúng tôi vẫn đang phát triển cách sử dụng thông tin này nên có thể bạn sẽ chưa thấy giao diện hoặc hiệu ứng nào ngay lập tức trên Google Tìm kiếm.

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng yêu cầu bằng cử nhân và ba năm kinh nghiệm.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "educationRequirements" : {
    "@type" : "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory" : "bachelor degree"
   },
   "experienceRequirements" : {
    "@type" : "OccupationalExperienceRequirements",
    "monthsOfExperience" : "36"
   },
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2024-01-18",
   "validThrough" : "2024-03-18T00:00",
   "employmentType" : "CONTRACTOR",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "https://www.google.com",
    "logo" : "https://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "jobLocation": {
    "@type": "Place",
    "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
    "addressLocality": ", Mountain View",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94043",
    "addressCountry": "US"
    }
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Thuộc tính nên có (beta)
educationRequirements

EducationalOccupationalCredential hoặc Text

Nền tảng học vấn cần có cho công việc trong tin tuyển dụng. Nếu không có yêu cầu nào về học vấn, hãy dùng giá trị no requirements. Nếu bạn không biết các yêu cầu về học vấn, đừng thêm thuộc tính này.

Bạn có thể lặp lại thuộc tính này theo trật tự hợp lý. Ví dụ:

"educationRequirements": [
 {
  "@type": "EducationalOccupationalCredential",
  "credentialCategory": "bachelor degree" },
 {
  "@type": "EducationalOccupationalCredential",
  "credentialCategory": "postgraduate degree"
 }
]
educationRequirements.credentialCategory

Text

Trình độ học vấn cần có cho công việc trong tin tuyển dụng. Hãy dùng một trong những giá trị sau:

 • high school: Công việc yêu cầu giáo dục trung học phổ thông.
 • associate degree: Công việc yêu cầu bằng nghề.
 • bachelor degree: Công việc yêu cầu bằng cử nhân.
 • professional certificate: Công việc yêu cầu chứng chỉ chuyên môn.
 • postgraduate degree: Công việc yêu cầu bằng cấp sau đại học.

Ngoài việc bổ sung thuộc tính này, hãy tiếp tục mô tả các yêu cầu về học vấn trong thuộc tính description.

experienceRequirements

OccupationalExperienceRequirements hoặc Text

Kinh nghiệm cần có cho công việc trong tin tuyển dụng. Nếu không có yêu cầu nào, hãy dùng giá trị no requirements.

Ngoài việc bổ sung thuộc tính này, hãy tiếp tục mô tả các yêu cầu về kinh nghiệm trong thuộc tính description.

experienceRequirements.monthsOfExperience

Number

Số tháng kinh nghiệm tối thiểu cần có cho công việc trong tin tuyển dụng.

Nếu có nhiều yêu cầu phức tạp về kinh nghiệm, hãy nêu rõ thời gian tối thiểu đối với kinh nghiệm mà ứng viên cần có. Ví dụ:

 • 12 tháng làm bếp trưởng hoặc 24 tháng làm bếp phó: tức là ứng viên có thể có một trong hai loại kinh nghiệm bắt buộc và yêu cầu tối thiểu là 12 tháng.
 • 12 tháng làm bếp trưởng 24 tháng làm bếp phó: tức là ứng cử viên phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu và yêu cầu tối thiểu là 24 tháng.
experienceInPlaceOfEducation

Boolean

Nếu đặt thành đúng (true), thuộc tính này cho biết liệu một tin tuyển dụng có chấp nhận kinh nghiệm thay cho bằng cấp chính thức hay không. Nếu đặt là đúng (true), bạn phải dùng cả hai thuộc tính experienceRequirementseducationRequirements.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.

Nếu tin tuyển dụng của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm việc làm hoặc nếu bạn bị áp dụng hình phạt thủ công vì đã dùng Mã đánh dấu có cấu trúc vi phạm trong Search Console, hãy cố gắng giải quyết các vấn đề thường gặp nhất. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy xem kỹ nguyên tắc của chúng tôi.

Dữ liệu có cấu trúc nằm trên trang không thích hợp

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang danh sách việc làm (trang kết quả tìm kiếm có chứa một hoặc nhiều tin tuyển dụng) có dữ liệu cấu trúc JobPosting trên trang. Dữ liệu có cấu trúc JobPosting chỉ được nằm trên một trang tin tuyển dụng (trang có chứa một công việc duy nhất và không phải là trang kết quả tìm kiếm). Bạn có thể đã nhận được thông báo của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Trang danh sách không được bao gồm dữ liệu có cấu trúc về từng công việc riêng lẻ".

Khắc phục vấn đề

 1. Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang danh sách. Chỉ đặt dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên các trang dành riêng cho một tin tuyển dụng duy nhất.
 2. Sau khi bạn giải quyết xong vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang chứa nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc trên trang đó. Ví dụ: chức danh công việc trên trang không khớp với giá trị được liệt kê cho thuộc tính title. Cũng có thể do nội dung vi phạm (như tiêu đề và phần mô tả không chính xác nhằm lôi kéo người dùng nhấp chuột), công việc có vẻ không có thực hoặc tin tuyển dụng không mô tả đúng công việc thực tế.

Một ví dụ khác là khi lương tuyển dụng nằm trong thẻ đánh dấu nhưng không có trên trang việc làm. Điều này cũng vi phạm nguyên tắc nội dung vì tất cả thông tin trong mã đánh dấu đều phải xuất hiện trên trang việc làm.

Để nắm được danh sách đầy đủ các ví dụ, hãy xem trong chính sách nội dung của chúng tôi. Có thể bạn đã nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc – Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang".

Khắc phục vấn đề

 1. Kiểm tra để đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc phù hợp với nội dung thực tế trên trang, mô tả đúng công việc cần làm và không gây hiểu lầm cho người dùng.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo nội dung hiện trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là cách Google nhìn thấy trang của bạn).
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Việc làm đã hết hạn vẫn tồn tại trên trang

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Người dùng vẫn có thể truy cập trang thông qua kết quả tìm kiếm việc làm trên Google ngay cả khi công việc đã hết hạn. Thông thường, điều này xảy ra do các lý do sau:

 • Thuộc tính validThrough bị thiếu hoặc không được đặt thành một thời điểm trong quá khứ.
 • Trang vẫn tồn tại.
 • Tùy chọn ứng tuyển của tin tuyển dụng chuyển hướng đến trang tin tuyển dụng đã hết hạn.
 • Dữ liệu có cấu trúc JobPosting vẫn hiển thị trên trang mặc dù công việc đã hết hạn.

Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Dữ liệu có cấu trúc JobPosting về việc làm đã hết hạn".

Khắc phục vấn đề

 1. Xóa tin tuyển dụng đã hết hạn bằng cách thực hiện một trong những điều sau:
  • Đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xoá toàn bộ trang (để các yêu cầu trang sẽ nhận được mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xoá dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Cập nhật thông tin cho Google bằng cách sử dụng API Lập chỉ mục.
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Thiếu tuỳ chọn để ứng tuyển

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Không có cách nào để người dùng ứng tuyển cho công việc trên trang tin tuyển dụng. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Không thể gửi hồ sơ ứng tuyển trên trang tuyển dụng".

Khắc phục vấn đề

 1. Đảm bảo luôn có cách để người dùng ứng tuyển việc làm trên trang.
 2. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Biểu tượng không chính xác

Nguyên nhân: Trang web của bạn chưa có bảng tri thức trên Google hoặc bảng tri thức cho thấy biểu tượng không chính xác cho trang web của bạn. Biểu tượng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ bảng tri thức của công ty bạn. Để biết thêm thông tin về cách Google chọn biểu tượng cho bạn, hãy xem phần Cập nhật biểu tượng công ty.

Khắc phục vấn đề

Có hai cách bạn có thể khắc phục vấn đề:

 • Đảm bảo rằng bạn chỉ định biểu tượng chính xác bằng thuộc tính hiringOrganization.logo. Đảm bảo rằng tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hình ảnh nằm trong khoảng từ 0,75 đến 2,5. Việc cập nhật dữ liệu có cấu trúc sẽ nhanh hơn việc cập nhật bảng tri thức trên Google và không yêu cầu bạn thực hiện quy trình xác minh cho bảng tri thức của mình.
 • Đề xuất thay đổi nội dung trên bảng tri thức. Việc cập nhật bảng tri thức cho phép bạn kiểm soát sự hiện diện của tổ chức của bạn trên Google một cách hiệu quả hơn, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu bạn cần nhanh chóng khắc phục vấn đề về biểu tượng, hãy thêm thuộc tính hiringOrganization.logo.

Địa điểm làm việc bị thiếu hoặc không chính xác

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Google không hiểu được (các) giá trị đã cung cấp cho thuộc tính jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion. Google cố gắng khớp thông tin địa điểm với địa điểm thực tế, và địa điểm được cung cấp bị thiếu hoặc không chính xác.

Khắc phục vấn đề

 1. Hãy đảm bảo dữ liệu có cấu trúc có chứa giá trị cho jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion (tùy thuộc vào vị trí, không phải tất cả các thuộc tính vị trí đều có thể sử dụng).
 2. Xác thực rằng bạn đã sửa vị trí:
  1. Mở công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
  2. Nhập URL tin tuyển dụng vào trường Tìm nạp URL.
  3. Nhấp vào Xác thực.
  4. Nhấp vào Xem trước.

   Success (Thành công): Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hiển thị địa điểm làm việc chính xác trong Công cụ xem trước trên Google Tìm kiếm.

   Try again (Thử lại): Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hiển thị giá trị "false" (sai) cho địa điểm làm việc trong Công cụ xem trước trên Google Tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng địa điểm bạn cung cấp là một địa điểm có thực.

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Dùng tham số UTM tuỳ chỉnh trong Google Analytics

Hãy dùng các tham số UTM tuỳ chỉnh của chúng tôi để theo dõi số lượt hiển thị sau khi người dùng chuyển từ trang chi tiết về công việc đến trang web của bạn. Bạn có thể dùng các tham số trên Google Analytics hoặc các công cụ theo dõi khác của bên thứ ba:

utm_campaign=google_jobs_apply
utm_source=google_jobs_apply
utm_medium=organic

Nếu bạn nhận thấy các biến động bất ngờ hoặc sự không nhất quán trong lưu lượng truy cập, hãy dùng trình khắc phục sự cố để xác định và xử lý các vấn đề.

Phạm vi cung cấp theo khu vực

Chúng tôi rất vui mừng khi được mang tính năng tìm kiếm việc làm trên Google tới nhiều khu vực trên khắp thế giới hơn. Hiện tại, chúng tôi cung cấp tính năng này ở những khu vực sau.

 • Châu Á: Có tại những quốc gia sau:
  • Bangladesh
  • Hong Kong
  • Ấn Độ
  • Indonesia
  • Nhật Bản
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Malaysia
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Đài Loan
  • Thái Lan
  • Uzbekistan
  • Việt Nam
 • Châu Âu: Có tại những quốc gia sau:
  • Áo
  • Belarus
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ý
  • Hà Lan
  • Bồ Đào Nha
  • Nga
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Châu Mỹ Latinh: Có trên toàn bộ khu vực
 • Trung Đông và Bắc Phi: Có tại những quốc gia sau:
  • Algeria
  • Bahrain
  • Ai Cập
  • Iraq
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Libya
  • Morocco
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Ả Rập Xê Út
  • Tunisia
  • Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Bắc Mỹ: Có trên toàn bộ khu vực
 • Châu Phi cận Sahara: Có trên toàn bộ khu vực