Odwołanie do klasy GMTSWaypoint

Odwołanie do klasy GMTSWaypoint

Opis

Obiekt przedstawiający punkt pośredni na trasie.

Odziedziczy GMTSImmutableData.

Funkcje publiczne

(typ instancji)initWithLatLng:
 Tworzy obiekt.

Właściwości

GMTSLatLnglata
 Długość i szerokość geograficzna powiązana z punktem na trasie.

Dokumentacja funkcji dla członków

– (typ instancji) initWithLatLng: (wartość null GMTSLatLng*) lata

Tworzy obiekt.

Parametry:
DługośćDługość i szerokość geograficzna powiązana z punktem na trasie.

Dokumentacja usługi

– (GMTSLatLng*) latLng [read, copy]

Długość i szerokość geograficzna powiązana z punktem na trasie.