Odniesienie do klasy GMTSVehicleType

Odniesienie klasy GMTSPojazd

Przegląd

Obiekt danych zawierający informacje o typie pojazdu.

Dziedziczy GMTCImmutableData.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithCategory:

Usługi

GMTSVehicleTypeCategorycategory
 Kategoria typu pojazdu; wszystkie opcje znajdziesz w sekcji GMTSPojazdy.

Dokumentacja funkcji członka

- (typ instancji) initWithCategory: (GMTSVehicleTypeCategory) category

Dokumentacja usługi

– (GMTSVehicleTypeCategory) category [read, assign]

Kategoria typu pojazdu; wszystkie opcje znajdziesz w sekcji GMTSPojazdy.