Odniesienie do klasy GMTSVehicleType

Odniesienie do klasy GMTSVehicleType

Opis

Obiekt danych zawierający informacje o typie pojazdu.

Dziedziczy wymiar GMTSImmutableData.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithCategory:

Usługi

GMTSVehicleTypeCategorycategory
 Kategoria typu pojazdu; wszystkie opcje znajdziesz w sekcji GMTSVehicleTypeCategory.

Dokumentacja funkcji członka grupy

– (instancetype) initWithCategory: (GMTSVehicleTypeCategory) category

Dokumentacja właściwości

kategoria (GMTSVehicleTypeCategory) [read, assign]

Kategoria typu pojazdu; wszystkie opcje znajdziesz w sekcji GMTSVehicleTypeCategory.