Odniesienie do klasy GMTSVehicleAttributeKeyValuepair

Odniesienie do klasy GMTSVehicleAttributeKeyValuepair

Opis

Obiekt zawierający parę klucz-wartość atrybutu pojazdu.

Dziedziczy wymiar GMTSImmutableData.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)- initWithKey:value:
 Inicjowanie obiektu.

Usługi

NSString * klucz
 Klucz tej pary.
NSString * value
 Wartość tej pary.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (typ instancji) initWithKey: (NSString *) klucz
value: (NSString *) value (wartość)

Inicjowanie obiektu.

Parametry:
kluczKlucz nie może być pusty.
valueWartość nie może wynosić nil.

Dokumentacja właściwości

- (NSString*) klucz [read, copy]

Klucz tej pary.

- (NSString*) value [read, copy]

Wartość tej pary.