Typ GMT

GMTSTripType

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMTSTripType { GMTSTripTypeUnknown, GMTSTripTypeShared, GMTSTripTypeExclusive }
 Definiuje wszystkie typy podróży. Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

wyliczenie GMTSTripType

Definiuje wszystkie typy podróży.

Enumerator:
GMTSTripTypeUnknown
GMTSTripTypeShared
GMTSTripTypeExclusive