การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน Maps JavaScript API

Maps JavaScript API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอ Maps JavaScript API จะสร้างการเรียกใช้ SKU ที่แตกต่างกัน 2 แบบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของคำขอ ได้แก่ การโหลดแผนที่หรือพาโนรามา บริการ JavaScript จะมีการกำหนดราคาแยกต่างหากจาก SKU แบบเนทีฟของ JavaScript ข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google มีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Maps JavaScript API โดยเฉพาะ จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงินสำหรับ Maps JavaScript API

Maps JavaScript API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Maps JavaScript API

SKU: แผนที่แบบไดนามิก

แอปพลิเคชันที่แสดงแผนที่ซึ่งโหลดโดยมีหรือไม่มีรหัสแผนที่โดยใช้ Maps JavaScript API หรือแผนที่ที่โหลดด้วยรหัสแผนที่ และใช้ Maps SDK สำหรับ Android หรือ Maps SDK สำหรับ iOS

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อการโหลดแผนที่)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.007 USD ต่อแต่ละ
(7.00 USD ต่อ 1,000)
0.0056 USD ต่อแต่ละ
(5.60 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

การโต้ตอบของผู้ใช้กับแผนที่ เช่น การเลื่อน ซูม หรือการสลับเลเยอร์ของแผนที่ จะไม่สร้างการโหลดแผนที่เพิ่มเติม


SKU: Street View แบบไดนามิก

ขณะนี้ภาพพาโนรามาของ Street View และการโหลดแผนที่จะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน ระบบจะเรียกเก็บเงินภาพพาโนรามา Street View แบบไดนามิกสำหรับการสร้างวัตถุพาโนรามาแต่ละครั้งใน Maps JavaScript API, Maps SDK สำหรับ Android และ Maps SDK สำหรับ iOS

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อ PANORAMA)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.014 USD ต่อแต่ละ
(14.00 USD ต่อ 1,000)
0.0112 USD ต่อแต่ละ
(11.20 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

มีการสร้างวัตถุพาโนรามาขึ้น:

การกำหนดราคาสำหรับบริการ JavaScript

บริการ JavaScript จะมีราคาแยกต่างหาก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการใช้งานและการเรียกเก็บเงินของบริการ

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้จะไม่มีการจำกัดจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ Maps JavaScript API มีการจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

 • 30,000 QPM (คำขอต่อนาที)
 • 300 QPM (คำขอต่อนาที) ต่อที่อยู่ IP ใน Google Cloud Console โควต้านี้เรียกว่าการโหลดแผนที่ต่อนาทีต่อผู้ใช้

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตได้ที่ส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API เพื่อจัดการต้นทุนในการใช้ Maps JavaScript API หรือเพื่อให้เป็นไปตามปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ใช้งานจริง โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าของ Maps JavaScript API

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก Maps JavaScript API
 3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอ
  ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform